Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Underjordiska ekosystem i stadsmiljöer

Foto: Magnus Ivarsson

Svampar på väggarna i Kungsträdgårdens tunnelbanestation.

Sammanfattning

Människan har en djupgående påverkan på sin närliggande miljö. Den ökade efterfrågan av underjordiska faciliteter och transporttunnlar är en direkt konsekvens av en ökande befolkning. I urbana områden är detta särskilt påtagligt. Tunnelbanesystem t.ex. är konstruerade för att transportera stora mängder människor varje dag. Ett ökande användande av underjordsmiljöer kräver en ökad förståelse för dessa miljöer med hänseende till ekologi, mångfald, påverkan på människor och interaktionen mellan det liv som förekommer där nere och deras fysiska miljö. Detta är extra påtagligt i underjordsmiljöer som är upplysta av artificiellt ljus.

Målet med detta projekt är att 1) undersöka mångfalden, artrikedomen och sammansättningen på de mikrobsamhällen som lever på de underjordiska tunnelbanestationerna i Stockholms tunnelbanesystem, samt att 2) undersöka den biogeografiska utbredningen i systemet, ekologin och organismernas påverkan på den underjordiska infrastrukturen som t.ex korrosion och mineralutfällningar.

Forskningen stöds av Magnus Bergvalls stiftelse

Utvalda publikationer

Réblová, M., Hubka, V., Thureborn, O., Lundberg, J., Sallstedt, T., Wedin, M., Ivarsson, M. 2016. From the tunnels into the treetops: new lineages of black yeasts from biofilm in the Stockholm metro system and their relatives among ant-associated fungi in the Chaetothyriales. PLOS ONE, DOI:10.1371/journal.pone.0163396länk till annan webbplats.

Ivarsson, M., Lundberg, J.E.K., Norbäck-Ivarsson, L., Sallstedt, T., Scheuerer, M., Wedin, M. 2013. Kungsträdgården, a granitic subway station in Stockholm: its ecosystem and speleothems. Proceedings of the 16th international congress of speleology, Brno, ed, Filippi, M., and Bosák, M. Vol. 2: 217-220.

Norbäck Ivarsson, L., Ivarsson, M., Lundberg, J., Sallstedt, T., Rydin, C. 2013. Epilithic and aerophilic diatoms in the artificial environment of Kungsträdgården metro station, Stockholm, Sweden. International Journal of Speleology 42: 289-297.