Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Vår forskning

Vår forskning är inriktad på studiet av livets utveckling, från de första encelliga mikrober och plankton som bidrog med syre till Jordens tidiga atmosfär, till utveckligen av flercelligt liv i form av djur och växter, och fram till människans utveckling och hennes ekologiska avtryck på miljön.

Vi arbetar med tvärvetenskapliga metoder så som paleontologi, sedimentologi och biogeokemi för att få svar på frågor om förhistoriskt liv. Vi beskriver fossila växters och djurs struktur genom taxonomiska undersökningar och vi analyserar fossila ekosystem där växter och djur tillsammans kan ge oss en bild av forna livsmiljöer.

Frågan om hur ekosystem återhämtar sig efter massutdöenden är en annan av våra fokusområden och vår forskning behandlar även klimatförändringar från ett geologisk tidsperspektiv och dess koppling till den biologiska mångfalden.

Läs om de senaste nyheterna här

Exempelbild

Metankällor i Alperna

Alpernas trias och jura - Test av ny hypotes bakom massförekomsten av Halorella pedata och andra med den besläktade armfotingar 

Exempelbild

Tidigt liv på land

Växternas kolonisation av land påverkade den tidiga jorden geokemiska fingeravtryck av fossilt liv kan ge svar på många frågor

Exempelbild

Edens frusna trädgård

Vertebratpaleontologi på Antarktis

Exempelbild

Tidiga hominidspår

Köttätare och den tidiga människans ekologiska spår

Foto: Christian Skovsted

Blomväxternas historia

Angiospermernas tidiga historia och vegetationsutveckling under krittiden

Exempelbild

Liv och nedslag

Studiet av nya livsmiljöer bildat av meteoriter då de slår ner och krossar bergarter och sätter igång hydrotermala system

Exempelbild

Mesozoiska utdöenden

Massutdöenden och drastiska förändringar i den globala kolcykeln under mesozoikum

Exempelbild

Djuphavens ekosystem

Biogeografi hos djuphavsfaunor vid metankällor ur ett geologiskt tidsperspektiv

Exempelbild

Den moderna biosfärens uppkomst

Tydning av tidiga tecken

Exempelbild

Exceptionell bevaring

Mineralisering av organiskt material – fönster till evolution och funktionell mångfald i terrestra ekosystem genom tiderna

Exempelbild

En global kris!

Orsaken bakom den biologiska krisen vid perm-triasgränsen (252 milj år sedan) baserat på geologiska data och modellering

Exempelbild

Paleoklimat

En varm och fuktig eller het och torr framtida jord? Koldioxidens dubbla roll utforskat med hjälp av fossila växter

Exempelbild

Ett grunt ursprung?

Utvecklingen av djurens skal under tidigaste kambrium

Exempelbild

Den djupa biosfären

Utforskning av mikrober i den djupa biosfären 

Exempelbild

Blomväxters utveckling

Utveckling och förändringar av utbredningsmönster inom blomväxter

Global Ginkgo

Klimatforskning med hjälp av "levande fossil"

Svampar på väggarna i Kungsträdgårdens tunnelbanestation

Liv i underjorden

Studiet av mikrober i underjordiska ekosystem i stadsmiljöer - följ med till tunnelbanan!

Två fossila hyoliter i sedimentär bergart

Skaldjurens tidigaste utveckling

Utforskning av enigmatiska djurgrupper från tidig kambrium

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon av forskarna, hittar du kontaktuppgifter under Medarbetare och kontakt.