Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Paleobiologi

Enheten ansvarar för Naturhistoriska riksmuseets stora samlingar av fossila djur och växter. Forskningen utreder livets utveckling och organismers morfologi och släktskap.

Samlingarna innehåller många unika och viktiga föremål som används i pågående forskningsprojekt vid enheten men även av andra forskare runt om i världen.

Forskning

Forskningen vid enheten rör olika frågor om livets uppkomst på jorden och utvecklingen av växter och djur över tid, med tonvikt på ursprung och utveckling hos cenozoiska ryggradsdjur, ryggradslösa djur så som tidiga skalbärande organismer, men även snäckor och musslor som spänner över hela det geologiska arkivet. Studiet av fossila växter omfattar paleozoiska ormbunkar och fröväxter från bland annat Kina, Australien och Skandinavien, medan forskning på mesozoiska floror fokuserar på Skånes trias, jura och krita - detta material utgör också den största delen av den paleobotaniska samlingen. Forskningen på Cenozoiska blomväxter fokuserar på samlingar från Arktis och medelhavet. Enheten har också en aktiv forskning inom mikropaleontologi, främst palynologi där forskare med hjälp av pollen och sporer kartlägger vegetationsförändringar över diverse katastrofer i jordens historia. Läs mer om vår forskning

Forskningsnyheter:

Kindtänder av fossil gnagare

Gnagare från tidig Oligocen i Kina

Gundis är små, tjocka gnagare som har sitt ursprung i Centralasien under paleogen. Gruppen diversifierade snabbt fram till en abrupt minskning i slutet av oligocen.

Foto och rekonstruktion av hominidskelett

Bevis för avsiktlig begravning av döda av Homo naledi

Nyligen genomförda utgrävningar i grottsystemet Rising Star i Sydafrika har uppdagat att begravningar utfördes av den utdöda homininarten Homo naledi.

Mikroskopbild av kutikula från fossil växt

Dicroidium-blad från trias

En ny studie ger den första heltäckande beskrivningen av Dicroidium-blad och reproduktionsorgan från sentriassiska kollager i södra Australia.

Publikationer

Forskningen genererar en mängd vetenskapliga artiklar. Under rubriken publikationer hittar du de senaste artiklarna men kan även söka efter tidigare publikationer. 

Samlingar

Enheten för paleobiologi har vetenskapligt mycket värdefulla samlingar, både från Sverige och även från vitt spridda platser i världen, såsom arktiska områden i norr till Antarktis i söder. Dataregistrering av samlingarna är ett annat aktuellt huvudprojekt vid enheten och en del av informationen finns tillgänglig på nätet. Läs mer om våra samlingar.

Lån ur samlingarna

Samlingarna är tillgängliga för svenska och utländska forskare via besök eller lån. Kontakta Vivi Vajda (växtfossil) eller Lars Werdelin (djurfossil) för mer information.

Intresserad av paleontologi?

Läs här om en kurs som ges på Stockholms universitet där flera av våra forskare medverkar.

Kontakter

Enhetschef

Vivi Vajda

Sekreterare

Ewa Sjödinlänk till annan webbplats

Samlingar växtfossil

Stephen McLoughlin

Samlingar djurfossil

Lars Werdelin

Kontakta medarbetare

Medarbetare på enheten

Till Sök medarbetare

Postadress

Box 500 07
104 05 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 9
114 18 Stockholm

Telefon

08-51 95 40 00

Fax

08-51 95 42 21