Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Måndag–söndag 10–17


  • Huvudmeny

Paleobiologi

Enheten ansvarar för Naturhistoriska riksmuseets stora samlingar av fossila djur och växter. Forskningen utreder livets utveckling och organismers morfologi och släktskap.

Samlingarna innehåller många unika och viktiga föremål som används i pågående forskningsprojekt vid enheten men även av andra forskare runt om i världen.

Forskning

Forskningen vid enheten rör olika frågor om livets uppkomst på jorden och utvecklingen av växter och djur över tid, med tonvikt på ursprung och utveckling hos cenozoiska vertebrater, paleozoiska evertebrater och fröväxter. Läs mer om vår forskning

Forskningsnyheter:

Compilation picture with schematic drawings of fossil tetrapod, maps and phylogenetic tree

Triassiska amfibier från Spetsbergen

En analys av de evolutionära förhållandena inom den utdöda trematosaurid-amfibiegruppen och en ny taxonomisk diagnos för Tertrema acuta.

Datamodell av två skallar

Paleoneurologi hos Sydafrikanska dinocephala therapsider

Röntgentomografi av skallen av den mellanpermiska Anteosaurus magnificus visar att den troligen var ett smidigt rovdjur.

Svamp i Siljanskratern

Fossila fynd i borrkärnor från ett djup av 540 meter i Siljanskratern visar att mikroskopisk svamp och arkeér (metanogener) levde tillsammans för 39 miljoner år sedan.

Publikationer

Forskningen genererar en mängd vetenskapliga artiklar. Under rubriken publikationer hittar du de senaste artiklarna men kan även söka efter tidigare publikationer. 

Samlingar

Enheten för paleobiologi har vetenskapligt mycket värdefulla samlingar, både från Sverige och även från vitt spridda platser i världen, såsom arktiska områden i norr till Antarktis i söder. Dataregistrering av samlingarna är ett annat aktuellt huvudprojekt vid enheten och en del av informationen finns tillgänglig på nätet. Läs mer om våra samlingar.

Lån ur samlingarna

Samlingarna är tillgängliga för svenska och utländska forskare via besök eller lån. Kontakta Vivi Vajda (växtfossil) eller Christian Skovsted (djurfossil) för mer information.

Intresserad av paleontologi?

Läs här om en kurs som ges på Stockholms universitet där flera av våra forskare medverkar.

Kontakter

Enhetschef

Professor Vivi Vajda

Sekreterare

Ewa Sjödinlänk till annan webbplats

Samlingar växtfossil

Vivi Vajda

Samlingar djurfossil

Christian Skovsted

Kontakta medarbetare

Medarbetare på enheten

Till Sök medarbetare

Postadress

Box 500 07
104 05 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 9
114 18 Stockholm

Telefon

08-51 95 40 00

Fax

08-51 95 42 21