Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Måndag–söndag 10–17


 • Huvudmeny

Forskningsnyheter

Ungefär 150 personer arbetar med forskning och samlingsvård. Här presenteras löpande nyheter kring detta.

 • 2021-06-11
  mossa och kärr

  Ej besläktade mossarter kan utbyta gener

  Nu har forskare visat ännu ett sätt som olika växter kan byta gener med varandra utan att vara förälder och avkomma.

 • 2021-06-03
  Sten från gruva med kristaller på

  Fullt av fossil i nedlagda gruvor

  I en forskningsstudie har fler än 30 djupa gruvor i Sverige undersökts för att utreda hur utbredda spåren av tidigare liv är i underjorden – och spåren är överraskande vanliga.

 • 2021-05-25
  Bilder av alger och bakterier där färgerna visar förekomsten av kol.

  Alger och bakterier har näringsutbyte

  Museets forskare har kunnat se ett utbyte mellan alger och bakterier. Resultaten är till nytta för jordbruk, hantering av avloppsvatten och förståelsen för mikrobioella processer i näringskedjan.

 • 2021-05-21
  Simmande tumlare

  Äntligen ett glädjande tecken för Östersjöns val

  Med mikrofoner i vattnet har forskare vid Naturhistoriska riksmuseet registrerat tumlarnas aktivitet i Östersjön. Tumlarna är så få att mätningarna måste pågå i flera år, men detektionsfrekvensen har ...

 • 2021-04-26
  noshörning som äter blad

  DNA-analys av hotad noshörning ger hopp

  Med mindre än 100 individer kvar tillhör Sumatranoshörningen en av världens mest utrotningshotade däggdjursarter. Men en studie ledd av forskare vid Centrum för paleogenetik i Stockholm visar det fort...