Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

 • Huvudmeny

Forskningsnyheter

Ungefär 200 personer arbetar med forskning och samlingsvård. Här presenteras löpande nyheter kring detta.

 • 2020-07-01
  Lövsalsfågel. Creative Commons Attribution-Share
Alike 3.0 Unported

  Lövsalsfåglars extrema byggnadsverk har utvecklats två gånger i evolutionen

  För att locka honor till parning bygger lövsalsfågeln en jättelik lövsal där han dansar och visar upp sina finaste föremål. Detta saknar motstycke i djurvärlden, men trots det har förmågan uppkommit t...

 • 2020-06-02
  Reconstruction. Rebecca
Gelernter, Near Bird Studios

  Parasiter redan på de första djuren

  Fossila armfotingar från en 525 miljoner år gammal havsbotten visade sig ha varit angripna av parasiter. Forskarna konstaterar att parasitism förekom redan bland de allra första djuren.

 • 2020-05-20
  Barn och ungdomar i museets kreativa rum Labbet. Foto: Martin Stenmark

  Löften om biologisk mångfald

  Den 22 maj 2020 är det Biologiska mångfaldens dag. Det är en dag utsedd av FN för att internationellt uppmärksamma artrikedomens betydelse.

 • 2020-05-12
  Månen. Foto NASA

  Jättemeteoriter bildade mineral på månen

  I månens ungdom bildades mineral av jättelika meteoritnedslag visar ny forskning vid Naturhistoriska riksmuseet. Resultaten säger också något om jordklotets utveckling.

 • 2020-04-24
  Rekonstruktion Pollyanna von Knorring

  Första fossila grodan på Antarktis

  Forskare har hittat en fossil groda på Antarktis. Släktingar till grodan lever i dagens Sydamerika och Australien och fyndet bekräftar att dessa groddjur utvecklats gemensamt på superkontinenten Gondw...