Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Forskningsavdelningen

Här hittar du information om forskningsavdelningen och forskningen som bedrivs vid avdelningens olika enheter.

Arbetet på forskningsavdelningen leds av forskningschefen, som tillsammans med en stab av handläggare har det övergripande och samordnande ansvaret för verksamheten.

Forskningsavdelningen centralt

Sebastian Kvist, Forskningschef

Sven Johansson, Programmerare

Forskningsavdelningen centralt ingår i flera nationella och internationella samarbetsprojekt.

Enheter

Forskningsavdelningen består av följande enheter:

Bioinformatik och genetik
Forskning och utveckling inom informatikområdet samt arvsmassan (DNA) hos djur, svampar och växter.

Botanik
Forskning och samlingar av fröväxter, svampar, slemsvampar, lavar, alger, mossor och bakterier.

Geovetenskap
Forskning och samlingar av mineral. Isotopanalyser av bergarter, mineral, sediment, vatten och miljöprover. NORDSIM och Vegacenter.

Miljöforskning och -övervakning
Forskning och övervakning av persistenta miljögifter, miljöprovbanken, palynologiska laboratoriet (pollenanalyser och prognoser) och ringmärkningscentralen (administration av märkning av fåglar).

Paleobiologi
Forskning och samlingar av fossila växter och djur.

Zoologi
Forskning och samlingar av djur. Statens vilt och FishBase.