Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Forskning

Vi har valt att fokusera vår forskning under fyra övergripande forskningsteman: den föränderliga jorden, ekosystem och arthistoria, livets mångfald, naturmiljö och människa.

Övergripande forskningsteman ger möjlighet att kombinera specialistkunskaper inom olika områden och därigenom få en ökad förståelse för jordens och livets utveckling och mångfald.

Den föränderliga jorden

Jordens och livets historia har vävts samman under miljarder år av utveckling. Hur har förändrade geologiska förhållanden styrt livets utveckling på vår planet och hur har jordens utveckling i sin tur påverkats av biologiska faktorer?

Mer om forskningsområdet

Ekosystem och arthistoria

Dagens ekosystem är ett resultat av en evolutionär historia över miljontals år, driven av samspelet mellan jordens geologiska och biologiska processer. Vår forskning undersöker ekosystemens uppkomst och varför vissa ekosystem idag uppvisar en större mångfald än andra.

Mer om forskningsområdet

Livets mångfald

De flesta av jordens växt-, svamp- och djurarter är ännu inte upptäckta. Alla kända arter har funktioner i ekosystemen och vi antar att kartläggning av den biologiska mångfalden kommer att vara till nytta för människan.

Mer om forskningsområdet

Naturmiljö och människa

Våra forskare bedriver både tilllämpad forskning inom natur- och miljöområdet och ekologisk grundforskning. Nationell miljöövervakning, övervakning av fåglars flyttmönster och undersökning av allergener är exempel på aktiviteter inom temat.

Mer om forskningsområdet

Forskningens finansiärer

Finansieringen av museets forskning är till stor del externfinansierad. De främsta finansiärerna är Vetenskapsrådet, FORMAS, ArtDatabanken och EU. Till det kommer mindre och spridda bidrag från många andra finansiärer.

Läs mer om forskning och samlingar

Med jorden som arbetsfältPDF

Fråga forskaren

Museet har jourhavande forskare som besvarar frågor om biologi och geologi.

Gå till Fråga biologen

Gå till Fråga geologen