Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Samarbetsprojekt

Här hittar du internationella projekt som är knutna till forskningsavdelningen.

GBIF

Global Biodiversity Information Facility har sedan starten 2001 skapat en internationell forskningsinfrastruktur i syfte att göra den stora mängd data om världens biologiska mångfald som finns samlad i naturhistoriska museer, bibliotek och databanker världen över fritt tillgänglig via Internet för användning och återanvändning av forskare, myndigheter och allmänheten (https://gbif.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Ett stort antal länder och organisationer deltar i det nätverk vars svenska nationella nod (GBIF-Sweden) är placerad vid Naturhistoriska riksmuseet. Här sker såväl dataaggregering som systemutveckling för presentation och analys i samverkan med kolleger världen över.

Från och med 2018 så ingår den svenska GBIF-noden tillsammans med en rad andra aktiviteter i en ny nationell forskningsinfrastruktur vid namn Svensk biodiversitetsatlas (https://bioatlas.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

GEO BON

Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network har bildats för att skapa underlag för kloka beslut kring människans nyttjande av naturen och naturresurserna.

Genom att ge tillgång till koordinerad information om biologiska observationsdata, och för att bygga verktyg för analys av denna informationsmängd kan GEO BON bidra till sund värdering av ekosystemtjänster och s. k. Essential Biodiversity Valuers (EBVs) som skall tjäna beslutsfattare som hanterar frågor som rör världens biologiska mångfald och människans relation till denna.

Den svenska GBIF-noden har rollen av observatör inom GEO BON med sikte på att bidra med information ur svenska datakällor.

UNEP

Naturhistoriska riksmuseet representerar landet inom FN:s miljöpanel United Nations Environmental Programme (UNEP). UNEP producerar med jämna intervall rapporter om miljötillståndet i världen, där den senaste rapporten (2018) går att hitta under http://web.unep.org/geo/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SYNTHESYS

SYNTHESYS är ett samarbete mellan framstående naturhistoriska museer, biodiversitetsinstitutioner, biodiversitetsnätverk och företag. Världens naturhistoriska samlingar omfattar minst 2 miljarder föremål, varav 55% uppskattas att finnas i europeiska institutioner. De utgör en ovärderlig och unik forskningsinfrastruktur.

I augusti 2018 beviljade EU-kommissionen en fjärde gång ekonomiskt stöd till SYNTHESYS-samarbetet ur EU:s ramprogram för forskning och innovation (HORIZON2020).

SYNTHESYS⁺ är en sammanslutning av 32 partners från 23 europeiska länder och USA inom ramen för DiSSCo. Projektet startar 1 februari 2019 och kommer att pågå under fyra år. Syftena är att förbättra, integrera och koordinera tillgången till och utnyttjandet av biodiversitetssamlingarna och –data som härbärges av partnerorganisationerna och därutöver.

Läs mer om SYNTHESYS på SYNTHESYS websidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på NRM's SYNTHESYS⁺ websidaöppnas i nytt fönster 

DiSSCo

DiSSCo är ett initiativ för att skapa en ny pan-europeisk forskningsinfrastrukturs som stöds av mer än 110 naturhistoriska institutioner från 21 europeiska länder. Initiativet bygger på CETAF (https://www.cetaf.org/)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster det europeiska nätverket för samlingsbaserade institutioner, och utvidgar de samarbeten som har etablerats under de 13 år som SYNTHESYSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster projektet har pågått

DiSSCo:s visionär att mobilisera, förena och leverera bio- och geodiversitetsinformation som hämtas från naturvetenskapliga samlingar för användning av forskare och övriga delar av samhället. Samlingsdata bidrar till att lösa vetenskapliga frågor, att stödja innovationer och att hantera samhälleliga utmaningar.

Läs mer om DiSSCo (www.dissco.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Fishbase

FishBase är en fritt tillgänglig databas som tillhandahåller information alla världens fiskar, mer än 33 000 arter http://www.fishbase.se/search.phplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fishbase utvecklas och underhålls genom ett världsomspännande tvärvetenskapligt samarbete mellan tolv museer och forskningscentra, däribland Naturhistoriska riksmuseet. I FishBase finns fakta för praktiskt taget varje för vetenskapen känd fiskart, mer än 50 000 bilder, utbredningskartor, analysverktyg och mycket mer.

NordSIM-Vegacenter

NordSIM-Vegacenter är en forskningsinfrastruktur för mikroanalys som finansieras av Naturhistoriska riksmuseet och Vetenskapsrådet. Infrastrukturen har även många internationella besökare.

NordSIM-laboratoriet är uppbyggt kring en jonmikrosond, ett avancerat instrument med vilket man kan göra mätningar av isotop- och grundämnessammansättningar i utvalda mikrometerstora delar av ett prov.

Vegacentret är uppbyggt kring två induktivt kopplade plasma masspektrometrar (ICP-MS) förbundna med ett system för laser-ablation (LA) för mineralanalys in situ. Dessutom är centret utrustat med en gaskromatograf för isotopanalys av organiska prover (CSIA, Compound-specific isotope analysis) och ett svepelektron-mikroskop (SEM).

Läs mer om Vegacentretöppnas i nytt fönster och om NordSIM

Logga

Euraxess - Researchers in Motion

Euraxess portalen länkar till 200 servicecentra i 35 europeiska länder. Du hittar information om forskningsmöjligheter och hur det är att leva i detta land.

EURAXESS Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EURAXESS Europelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EURAXESS på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CETAF

Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF) är en intresseorganisation för stora europeiska naturhistoriska museer och botaniska trädgårdar.

CETAF består av representanter för 59 vetenskapliga institutioner i 21 europeiska länder och museet bidrar aktivt till dess verksamhet. CETAF arbetar för att bevara, tillgängliggöra och underlätta utnyttjande av naturhistoriska samlingar som forskningsresurs. Organisationen har också initierat flera stora EU-finansierade projekt och nätverk, däribland SYNTHESYSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.