Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Rapportera djur eller fågelring

Här kan du rapportera fynd och observationer av olika djurarter. För att få en bättre uppskattning av vissa arters utbredning och populationsstorlek behöver vi din hjälp.

Tack vare alla er som rapporterar till oss får vi mer kunskap om dessa djurarter. Vi kan bland annat få reda på i vilka miljöer de lever och eventuella dödsorsaker.

Ringmärkt fågel eller fågelring

Här kan du läsa mer om hur du gör om du hittar en ringmärkt fågel eller en fågelring.

Rapportera ditt fynd till Ringmärkningscentralen

Statens vilt - och andra djur

Utvalda däggdjur och fåglar räknas som statens vilt. Döda exemplar av dessa arter ska lämnas in till polisen för vidarebefordran till Naturhistoriska riksmuseet.

Läs mer om Statens vilt och vilka djur som räknas hit

Andra djur

Vi är även intresserade av att få in en del andra arter till våra samlingar.

Läs mer om vilka andra djur vi är intresserade av

Sälar

För att kunna följa sälarnas hälsotillstånd i Östersjön tar vi emot sälar som hittas döda. Här kan du läsa om vad du ska göra om du hittar en död säl.

Om du hittar en död säl

Om du får en bifångad säl

Har du hittat en levande säl finns information om vart du kan vända dig på sidan Hittar en levande säl.

Tumlare och andra valar

Vi tar gärna emot rapporter om både levande och döda tumlare. Rapporteringen ger oss viktig information om tumlarens utbredning och beteende i våra vatten. Dessutom tar museet in ett antal uphittade, döda eller bifångade tumlare för studier av hälsotillståndet hos dessa djur. Rapportera din tumlarobservation härlänk till annan webbplats

Andra valarter än tumlare rapporterar du till Valar.selänk till annan webbplats

Utter

Från och med 1 januari 2023 har möjligheten att rapportera utterobservationer upphört vid museet. Vi vill i stället hänvisar er som har turen att möta en utter eller se spår efter utter att rapportera er observation till Artportalen (Artportalen.se)länk till annan webbplats.

Det går däremot fortfarande att hitta information om tidigare inrapporterade utterobservationer.

Skulle du träffa på en död utter ska den rapporteras till polisen
114 14 som skickar den vidare till Naturhistoriska riksmuseet, eftersom utter omfattas av Statens vilt.

Sötvattensmaneter

Har du sett sötvattensmaneter i svenska vatten?

Rapportera ditt fynd via Rappenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Havs- och vattenmydnigheten.
Vill du veta mer om sötvattenmaneter kan du läsa mer här

Ullhandskrabba

Om du hittar en ullhandskrabba i svenska vatten vi vill gärna veta mer om ditt fynd. Rapporterna ger oss information om krabbans utbredning och en uppfattning om deras antal.

Du kan rapportera ditt fynd via Rappenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Havs- och vattenmyndigheten.
Vill du veta mer om ullhandskrabban, gå till faktasidan

Har du sett något annat djur?

Har du sett eller hittat något annat djur du vill fråga oss om? Kontakta vår jourhavande biolog!