Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Rapportera utter

Från och med årsskiftet 2022/2023 upphörde möjligheten att rapportera utter till museet. Information om vårt fortsatta arbete kring utter samt tidigare rapporter kommer fortsatt att finnas tillgällig på webplatsen.

Möjligheten att rapportera utter upphör

Sedan museet började ta emot rapporter om levande utter eller spår av utter har antalet rapporter gått från 23 till 375 rapporter per år under 2021. I och med att antalet rapporter har uppnått ett så stort antal har museet nått en kritisk gräns för vad som kan hanteras med befintliga resurser. Utifrån den anledningen är det inte möjligt att rapportera utterobservationer från och med 1 januari 2023. Vi vill i stället hänvisar er som har turen att möta en utter eller se spår efter utter att rapportera er observation till Artportalen (Artportalen.se)länk till annan webbplats.

Tidigare inrapporterade utterobservationer

Det går fortsättningsvis att hitta information och kartor som visar tidigare rapporterade utterobservationerlänk till annan webbplats. De rapporter som har skickats in till museet till och med 31 december 2022 kommer efter hand att registreras.

En framgångssaga

Utter som art är en framgångssaga i Sverige. När museet startade möjligheten att rapportera observationer av levande utter eller spår efter utter var antalet uttrar lågt och uttern hittades endast i spridda delar av landet. Att utterpopulationen i Sverige har återhämtat sig på detta sätt är väldigt glädjande.

Stort tack!

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla rapportörer som med stort egagemang har bidragit med information om utbredningen av uttern i Sverige.

Fortsatt arbete med utter

Genom att obducera de cirka 200 döda uttrar som inkommer till museet varje år, kommer vi fortsätta att studera hälsostatus och födoval hos utter.

Om du hittar en död utter

Uttern tillhör Statens vilt. Hittar du en död utter skall den rapporteras till polisen som skickar den vidare till Naturhistoriska riksmuseet.

Skilj på utter, mink och bäver

Det är inte alltid så lätt att skilja mellan utter, mink och bäver då alla tre arterna är bruna och oftast rör sig i närheten av vatten. Men några skillnader finns som du kan läsa mer om på sidan Skilj på utter, mink och bäver.

Läs mer om uttern

Vill du läsa mer om uttern hittar du information på fakta om utter

Rapporter och vetenskapliga artiklar om utter hittar du i DiVAlänk till annan webbplats.