Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

 • Huvudmeny

Berika våra samlingar!

Våra samlingar växer i antal och diversitet varje år. En betydande del kommer från privatpersoner som bidrar med enstaka föremål eller hela samlingar till museet.

Insekter

Vi är intresserade av föremål och samlingar som kan berika museets existerande samlingar och som håller hög kvalitet vad gäller preparation, förvaring och dokumentation. Vi bedömer varje donationsförfrågan individuellt.

Läs om arbetet med donationer av insekterPDF. (pdf-dokument) i Bergsten J, Lindberg G, Vårdal H, Apelqvist N, Brodin Y, Forshage M. 2014. Arbetet med donationer av insektsamlingar vid Naturhistoriska Riksmuseet [The work with donated insect collections at the Swedish Museum of Natural History]. Entomologisk Tidskrift 134: 153-162.

Donationslådor med insekter

Pälsverk och souvenirer

När vindar, källare och förråd röjs ur kan det dyka upp föremål vi är intresserade av. Gamla pälsverk av numera sällsynta djur, föremål av elfenben, sködpaddsskal, monterade ("uppstoppade") fåglar eller andra djur hör till det som kan berika våra samlingar.


Fåglar, kräldjur och däggdjur

Naturhistoriska riksmuseets samlingar är inte bara en samling av olika djurarter utan också ett arkiv över naturen. För att fungera som ett arkiv över utbredning och variation inom arten behöver samlingarna kontinuerligt utökas med nya exemplar. Därför är vi intresserade av att få in döda djur vare sig de är sällsynta eller inte. Det gäller såväl fågel och däggdjur som fiskar och kräldjur.

Vissa arter är svårare att få in än andra och därför efterlyser vi särskilt dessa. De arter som listas här nedan är vi särskilt intresserade av att få in för tillfället, men även andra djur är av vikt för våra samlingar.

Däggdjur

 • Lappnäbbmus, taiganäbbmus
 • Bechsteins fladdermus, dammfladdermus, pipistrell, trollfladdermus, sydfladdermus, barbastell
 • Hermelin
 • Rödsork, gråsiding, mellansork, buskmus

Fåglar

 • Smådopping
 • Toppskarv
 • Spetsbergsgås, bläsgås
 • Flertalet vadare
 • Berglärka
 • Forsärla
 • Rödstrupig piplärka, skärpiplärka
 • Ringtrast
 • Nordsångare
 • Lappmes
 • Ortolansparv, videsparv
 • Nötkråka
 • Lavskrika

Statens vilt

Ett antal däggdjurs- och fågelarter med särskilt högt naturvärde ingår i statens vilt. Då döda djur eller döda fåglar tillhörande Statens vilt påträffas i naturen, skall detta rapporteras eller lämnas in till polisen för transport till Naturhistoriska riksmuseet.

​Kontakt

Kontakta Niklas Apelqvist för mer information om hur du donerar insekter till museet.

Kontakta Peter Mortensen om du hittat något annat djur du tror kan vara av intresse.