Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

 • Huvudmeny

Berika våra samlingar!

Våra samlingar växer i antal och diversitet varje år. En betydande del kommer från privatpersoner som bidrar med enstaka föremål eller hela samlingar.

Insekter

Vi är intresserade av att ta emot föremål och samlingar som kan berika och komplettera museets existerande samlingar och som håller hög kvalitet vad gäller preparation, förvaring och dokumentation. Vi bedömer varje donationsförfrågan individuellt.

Läs om arbetet med donationer av insekter.PDF (pdf-dokument) i Bergsten J, Lindberg G, Vårdal H, Apelqvist N, Brodin Y, Forshage M. 2014. Arbetet med donationer av insektsamlingar vid Naturhistoriska Riksmuseet [The work with donated insect collections at the Swedish Museum of Natural History]. Entomologisk Tidskrift 134: 153-162.

Donationslådor med insekter

Pälsverk och souvenirer

När vindar, källare och förråd röjs ur kan det dyka upp föremål vi är intresserade av. Gamla pälsverk av numera sällsynta djur, föremål av elfenben, sködpaddsskal, monterade ("uppstoppade") fåglar eller andra djur hör till det som kan berika våra samlingar.

Fåglar, kräldjur och däggdjur

Naturhistoriska riksmuseets samlingar är inte bara en samling av olika djurarter utan också ett arkiv över naturen. Samlingarna behöver kontinuerligt utökas med nya exemplar, för att de ska representera arternas utbredning och variation.

Vi är därför intresserade av att få in döda djur vare sig de är sällsynta eller inte. Detta gäller såväl fågel och däggdjur som fiskar och kräldjur. Arterna som listas nedan är vi särskilt intresserade av att få in, men även andra djur kan vara av intresse.

Däggdjur

 • Lappnäbbmus, taiganäbbmus
 • Bechsteins fladdermus, dammfladdermus, pipistrell, trollfladdermus, sydfladdermus, barbastell
 • Hermelin
 • Rödsork, gråsiding, mellansork, buskmus
 • Alla däggdjur som ingår i Statens vilt

Fåglar

 • Smådopping
 • Toppskarv
 • Spetsbergsgås, bläsgås
 • Flertalet vadare
 • Berglärka
 • Forsärla
 • Rödstrupig piplärka, skärpiplärka
 • Ringtrast
 • Nordsångare
 • Lappmes
 • Ortolansparv, videsparv
 • Nötkråka
 • Lavskrika
 • Alla fåglar som ingår i Statens vilt

Kontakt

Kontakta Niklas Apelqvist för mer information om hur du donerar insekter till museet.

Kontakta Peter Mortensen om du hittat något annat djur du tror kan vara av intresse.