Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Bioinformatik och genetik

Vi använder informationsteknik och genetiska metoder för att bidra till kunskapen om livets mångfald, naturmiljön och planeten vi bor på.

Enheten bildades 2013 och samlar museets verksamhet inom informatik och genetik. Vi bedriver forskning och utveckling inom dessa områden, samt ansvarar för större nationella och internationella infrastrukturer. Enheten är uppdelad på tre grupper: bioinformatik, DNA-laboratoriet och forskning.

Bioinformatik

Vi hjälper forskare, beslutsfattare och allmänhet att samla, bearbeta och analysera data om jorden och dess livsmiljöer. På enheten finns den svenska noden för GBIFlänk till annan webbplats, världens största källa till information om biologisk mångfald. I DINA-projektetlänk till annan webbplats utvecklar vi samlingsdatabaser för forskare och allmänhet.

Vi gör också Naturforskarenlänk till annan webbplats, information om djur och växter, Naturarvlänk till annan webbplats, en sökportal till svenska naturhistoriska samlingar, och Svenska DNA-nyckelnlänk till annan webbplats, genbaserad artbestämning.

DNA-laboratoriet

Vi hjälper forskare att bestämma DNA-sekvenserna i djurs och växters arvsmassa, och att analysera den genetiska informationen som kommer fram. Det kan handla om att rekonstruera evolutionen över långa tidsperioder eller att studera hur mer kortsiktiga fenomen påverkat en arts utveckling.

Genetiska data kan också användas för artbestämning och ekologiska studier, se Centrum för genetisk identifiering. Vi har tillgång till moderna laboratorier med utrustning för många typer av analyser.

Forskning

Vi studerar den genetiska mångfalden inom och mellan arter, och hur olika organismer är släkt med varandra, med hjälp av DNA-analys av moderna och fossila prover. Analyserna hjälper oss förstå hur olika arter utvecklas, samt hur de påverkas av miljöförändringar som klimatförändringar och mänsklig aktivitet.

Vi utvecklar också statistiska metoder för evolutionära analyser, och våra program, MrBayes och RevBayes, används flitigt inom biologisk och medicinsk forskning.

Se även palaeogenetics.comlänk till annan webbplats

Kontakter

Enhetschef

Anders Telenius
08-5195 5129
anders.telenius@nrm.se

Enhetsadministratör

Anna-Lena Löfberg
08-5195 4141
anna-lena.lofberg@nrm.se

Bioinformatik

Anders Telenius
08-5195 5129
anders.telenius@nrm.se

DNA-laboratoriet

Martin Irestedt
08-5195 4059
martin.irestedt@nrm.se

Forskning

Love Dalén
08-5195 4281
love.dalen@nrm.se

Fredrik Ronquist
08-5195 4094
fredrik.ronquist@nrm.se

Kontakta medarbetare

Till Sök medarbetare