Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Bioinformatik och genetik

Vi använder informationsteknik och genetiska metoder för att bidra till kunskapen om livets mångfald, naturmiljön och planeten vi bor på.

Enheten bildades 2013 och samlar museets verksamhet inom informatik och genetik. Vi bedriver forskning och utveckling inom dessa områden, samt ansvarar för större nationella och internationella infrastrukturer. Enheten är uppdelad på tre grupper: bioinformatik, DNA-laboratoriet och forskning.

Bioinformatik

Vi hiälper forskare. beslutsfattare och allmänhet att samla, bearbeta och analysera data om jorden och dess livsmiljõer. Pà enheten finns SBDI – Swedish Biodiversity Data Infrastructure länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster– en e-infrastruktur som tillhandahåller data- och analystjänster som erbjuder rika möjligheter för innovativ, tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem. SBDI är ett konsortium av elva forskningsinstitutioner över hela Sverige, med huvudkontor på Naturhistoriska riksmuseet. Nationellt samarbetar vi med andra forskningsinfrastrukturer och organisationer med intresse för våra tjänster. SBDI är ett samarbetsprojekt som är värd för den svenska noden för Global Biodiversity Information Facility (GBIF)länk till annan webbplats, den globala infrastrukturen för forskning om biologisk mångfald.

DNA-laboratoriet

Vi hjälper forskare att bestämma DNA-sekvenserna i djurs och växters arvsmassa, och att analysera den genetiska informationen som kommer fram. Det kan handla om att rekonstruera evolutionen över långa tidsperioder eller att studera hur mer kortsiktiga fenomen påverkat en arts utveckling.

Genetiska data kan också användas för artbestämning och ekologiska studier, se Centrum för genetisk identifiering. Vi har tillgång till moderna laboratorier med utrustning för många typer av analyser.

Forskning & Paleogenomik

Vi studerar den genetiska mångfalden inom och mellan arter, och hur olika organismer är släkt med varandra, med hjälp av DNA-analys av moderna och fossila prover. Analyserna hjälper oss förstå hur olika arter utvecklas, samt hur de påverkas av miljöförändringar som klimatförändringar och mänsklig aktivitet.

Vi utvecklar också statistiska metoder för evolutionära analyser, och våra program, MrBayes och RevBayes, används flitigt inom biologisk och medicinsk forskning.

Se även palaeogenetics.comlänk till annan webbplats

Kontakter

Enhetschef

Knud Jønsson
076-5519205
knud.jonsson@nrm.se

Enhetsadministratör

Karin Letmark
08-5195 4272
karin.letmark@nrm.se

Bioinformatik

Margret Steinthorsdottir
072-9662355
margret.steinthorsdottir@nrm.se

DNA-laboratoriet

Martin Irestedt
08-5195 4059
martin.irestedt@nrm.se

Forskning & Paleogenomik

Tom van der Valk
08-5195 5195
tom.vandervalk@nrm.se

Fredrik Ronquist
08-5195 4094
fredrik.ronquist@nrm.se

Kontakta medarbetare

Till Sök medarbetare