Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Centrum för genetisk identifiering (CGI)

Centrum för genetisk identifiering är en uppdragsfinansierad verksamhet som erbjuder myndigheter och organisationer hjälp att DNA-analysera biologiskt material.

Instruktioner för provtagning av eDNA

Aktörer inom naturvård, rovdjursförvaltning, gränskontroller, livsmedelskontroll och forskning kan anlita Centrum för genetisk identifiering för att ta reda på vilken växt eller djur ett föremål kommer från.

Föremålet kan till exempel vara:

  • Spillning
  • Klädesplagg i skinn eller päls
  • Hårstrå eller päls från djur
  • Ben och tänder, inklusive subfossilt material
  • Växtdelar
  • Smycken
  • Livsmedel
  • Fågelägg
  • Miljöprover
Med DNA kan både djur- och växtarter identifieras. Illustration: Erik Ersmark

Med DNA kan både djur- och växtarter identifieras. Illustration: Erik Ersmark

Fler möjligheter med DNA-analyser

Det är även möjligt att göra mer omfattande och detaljerade identifieringar. Exempelvis kan vi ta reda på artsammansättningen av material som innehåller DNA från olika arter, som sammansatta livsmedelsprodukter eller miljöprover (eDNA) från vatten- och jordprov.

Vi kan också avgöra om det är sannolikt att två olika prover kommer från en och samma individ, exempelvis spillning eller pälsstrån.

Vi bygger också upp möjligheter till genetisk populationsövervakning, till exempel spårning av individer och uppskattning av populationsstorlek.

DNA för miljöövervakare

För att inspirera och öka kunskapen om DNA-analyser lanserar museet ett projekt om miljö-DNA - Miljöövervakarens DNA-skola. Avsikten är att skapa ett forum för miljöövervakare med möjlighet att ställa frågor direkt till museets experter.

CGI har tillgång till moderna DNA-laboratorier och erfaren personal. Foto: Erik Ersmark

CGI har tillgång till moderna DNA-laboratorier och erfaren personal. Foto: Erik Ersmark

Resurser och utrustning

Centrum för genetisk identifiering etablerades år 2013 och placeringen vid Naturhistoriska riksmuseet är naturlig. Här finns expertkunskap inom DNA-teknologi, zoologi, botanik, samt ett referensbibliotek för DNA, dnanyckeln.se länk till annan webbplats. Museet har även en av världens största växt- och djursamlingar med tillgängligt referensmaterial.

Här finns också moderna DNA-laboratorium utrustade för analyser av såväl färskt som historiskt material. För subfossilt material finns även ett renrumslaboratorium specifikt avsett för att utvinna DNA i ytterst små mängder (aDNA).

Extraktion av DNA. Foto: Staffan Waerndt

Extraktion av DNA. Foto: Staffan Waerndt

Kontakt

För mer information, kostnader och förfrågningar, är du välkommen att kontakta oss på Centrum för genetisk identifiering (CGI).

E-post: cgi@nrm.se

Niclas Gyllenstrand
Tel: 08-519 54 284

Thomas Källman
Tel: 08-519 54 293

Samarbeten och publikationer

CGI har bland annat hjälpt till att med DNA identifiera skalbaggslarver från Madagaskar, vilket är en del av en vetenskaplig studie som nu är publiceradPDF.

Miljöcertifiering

Museet är certifierat enligt ISO 14001:2004. Detta ställer höga krav på verksamheten i de laboratorier som används av Centrum för genetisk identifiering.

Museet en av få statliga myndigheter som håller så hög kvalitet på sitt miljöarbete att det klarar den internationella miljöstandarden.

Läs mer om museets miljöledningsarbete