Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Publikationer

På enheten har ett stort antal publikationer och böcker producerats. Här hittar du titlar på artiklar och böcker som har skrivits från 1960-talet och fram till idag.

Artiklar och böcker inom områdena ringmärkning, miljögifter och palynologi har priducerats på enheten. Arbetetsmetoder för insamling och provtagning inom de nationella miljögiftsövervaknings-programmen finns beskrivna i ett antal manualer. 

Publikationer från 2014

Från och med 2014 registreras alla publikationer som producerats vid Naturhistoriska riksmuseet i den sökbara databasen DiVAlänk till annan webbplats.

Fåglar - artiklar och böcker

Vid enheten har både vetenskapliga artiklar och böcker skrivits om främst fåglars flyttmönster. I Svensk Ringmärkningsatlas är samtliga återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige sammanställa i ett lättillgängligt format.

Mer information hittar du under:

Vetenskapliga artiklar

Svensk Ringmärkningsatlas

Manualer

Varje år samla vi på enheten in biota, provbereder för analyser av miljögifter, samt förvarar material i den svenska miljöprovbanken. Våra rutiner för detta har vi samlat i ett antal manualer. Dessa är skrivna på engelska och du hittar dem under vår engelska sida för publikationer.

Palynologi

Om du är intresserad av publicerade artiklar om palynologi, hittar du mer information under Publications Palynological laboratory.