Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare på enheten för miljöforskning och -övervakning.

Enhetschef

Elisabeth Nyberglänk till annan webbplats

Bitr. enhetschefen

Katarina Loso

Sekreterare

Liselotte Hälleberglänk till annan webbplats

Centrum för genetisk identifikation (CGI)

Aivars Dunskislänk till annan webbplats, Förste assistent

Alexander Yara Sellgrenlänk till annan webbplats, Förste assistent

Jovanka Suesslänk till annan webbplats, Förste assistent

Niclas Gyllenstrandlänk till annan webbplats, Intendent

Rebecca McNeillänk till annan webbplats, Förste assistent

Thomas Källmanlänk till annan webbplats, Analytiker

William Englundlänk till annan webbplats, Förste assistent

Däggdjurshälsa

Anna Roos, Intendent
Studerar på miljögifter och hälsa hos akvatiska toppredatorer med speciellt fokus på utter och tumlare.

Britt-Marie Bäcklin, Förste intendent
Hälsoövervakning av säl från Östersjön.

Jannikke Räikkönenlänk till annan webbplats, Förste assistent
Åldersbestämning av säl. NAMSA.

Linnea Cervinlänk till annan webbplats, Förste assistent
Sälobduktion, åldersbestämning av säl samt samlingshantering.

Sara Perssonlänk till annan webbplats, Förste intendent
Ansvarig koordinator för hälsoövervakningen av säl.

Yessenia Rojas Sepulveda, Förste assistent
Sälobduktion, samlingshantering.

Miljöprovbank

Anna Jervelänk till annan webbplats, Förste assistent
Samlingsvård och provberedning.
Tjänstledig t.o.m. 2023-08-31

Alexandra Standarlänk till annan webbplats, Förste assistent
Samlingsvård och provberedning.

Emilia Marklundlänk till annan webbplats, Förste assisten
Samlingsvård och provberedning

Linnea Brokmarlänk till annan webbplats, Förste assisten
Samlingsvård och provberedning.

Ludvig Palmhedenlänk till annan webbplats, Förste assisten
Samlingsvård och provberedning

Sara Danielsson, Intendent
Ansvarig koordinator för miljöprovbanken.

Miljögiftsövervakning

Anne Sørensen, Intendent
Sveriges övervakningsprogram för miljögifter i marin biota. Studerar om kvicksilver i den akvatiska miljön.

Conny Jonssonlänk till annan webbplats, Förste assistent
Samlingsvård och provberedning

Eva Kylberglänk till annan webbplats, Förste assistent
Koordinator för insamling av material till marina- och limniska programmet. Provberedning och samlingsvård.

Jill Staveley Öhlund, Förste assistent
Provberedning, insamling av material, samlingsvård.

Jonas Eliassenlänk till annan webbplats, Förste assistent
Provberedning och samlingsvård.

Nellie Stjärnkvistlänk till annan webbplats, Förste assistent
Provberedning, insamling av material, samlingsvård.

Suzanne Faxneld, Intendent
Sveriges övervakningsprogram för miljögifter i limnisk biota. Koordinator för bröstmjölksinsamling.

Yosr Ammarlänk till annan webbplats, Postdoc
Projekt: Tools for investigating spatio-temporal variability of contaminant concentrations in Baltic Sea biota – mercury as a case study.länk till annan webbplats

Pollenövervakning

Agneta Ekebom, Intendent
Framställning av pollenprognoser för allergiker samt information till allmänheten.

Björn Geddalänk till annan webbplats, Förste assistent
Framställning av pollenprognoser för allergiker samt information till allmänheten

Peter Wingårdlänk till annan webbplats, Förste assistent
Framställning av pollenprognoser för allergiker samt information till allmänheten

Pia Östensson, Intendent
Framställning av pollenprognoser för allergiker samt information till allmänheten.
Sjukskriven t.o.m. 2023-02-28

Populationsövervakning

Anja Carlsson, Först intendent
Populationsövervakning av Sveriges tre sälarter (vikarsäl, knubbsäl och gråsäl).

Jessica Åsbrink, Förste assistent
Koordinator för björn- och kungsörnsinventeringen i Sverige.

Johan Wallénlänk till annan webbplats, Intendentansvarig
Koordinator för inventeringen av fjällräv i Sverige. 

Julia Carlström, Intendent
Akustisk övervakning av tumlare. Expertstöd till myndigheter i förvaltningsfrågor gällande tumlare.
Sjukskriven t.o.m. 2023-02-09

Kylie Owen, Intendent
Akustisk övervakning av tumlare.

Markus Ahola, Förste intendent
Populationsövervakning av Sveriges tre sälarter (vikarsäl, knubbsäl och gråsäl).

Peter Hellströmlänk till annan webbplats, Intendent
Koordinator för övervakningen av havsörn i Sverige.
Föräldraledig t.o.m. 2023-03-31

Pia Erikssonlänk till annan webbplats, Intendent
Analyserar och utvärderar akustiska data om tumlare.

Ringmärkningscentralen

Ian Henshawlänk till annan webbplats, Förste assistent
Hantering av återfynd och artbestämning av fåglar vid Ringmärkningscentralen.

Thord Franssonlänk till annan webbplats, Förste intendent
Forskar på fåglars flyttmöster.

Tuomo Kolehmainenlänk till annan webbplats, Förste assistent
Hantering av återfynd och artbestämning av fåglar vid Ringmärkningscentralen.

Yordan Belivanovlänk till annan webbplats, Databasadministratör

Statistik

Martin Sköldlänk till annan webbplats, Förste intendent
Forskare