Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare på enheten för miljöforskning och -övervakning.

Tf enhetschef

Thomas Källmanlänk till annan webbplats

Bitr. enhetschefen

Katarina Loso

Sekreterare

Liselotte Hälleberglänk till annan webbplats

Centrum för genetisk identifikation (CGI)

Caitlin Wilkinsonlänk till annan webbplats, Förste assistent

Niclas Gyllenstrandlänk till annan webbplats, Intendent

Thomas Källmanlänk till annan webbplats, Analytiker

Hälsotillstånd - säl

Britt-Marie Bäcklin, Förste intendent
Hälsoövervakning av säl från Östersjön.

Linnea Cervinlänk till annan webbplats, Förste assistent
Assisterar vid sälobduktion samt åldersbestämning av säl.

Sara Perssonlänk till annan webbplats, Intendent
Ansvarig koordinator för hälsoövervakningen av säl.

Labb och miljöprovbank

Anna Jervelänk till annan webbplats, Förste assistent
Samlingsvård och provberedning.

Anne-Charlotte Hanssonlänk till annan webbplats, Förste assistent
Provberedning, insamling av material till miljöprovbanken.

Eva Kylberglänk till annan webbplats, Förste assistent
Koordinator för insamling av material till marina- och limniska programmet. Provberedning och samlingsvård. 

Jannikke Räikkönenlänk till annan webbplats, Förste assistent
Åldersbestämning av säl. NAMSA.

Jill Staveley Öhlund, Verksamhetsledare, Förste assistent
Provberedning, insamling av material, samlingsvård.
Tjänstledig t.o.m. 2022-07-01

Linnea Brokmarlänk till annan webbplats, Förste assisten
Samlingsvård och provberedning.

Nellie Stjärnkvistlänk till annan webbplats, Förste assistent
Provberedning, insamling av material, samlingsvård.

Sara Danielsson, Intendent
Ansvarig koordinator för miljöprovbanken.

Yordan Belivanovlänk till annan webbplats, Förste assistent
Databas (ESBase), registrering av samlingsmaterial och provberdningar.

Miljögiftsövervakning

Anna Roos, Verksamhetsledare, Intendent
Studerar på miljögifter och hälsa hos akvatiska toppredatorer med speciellt fokus på utter och tumlare.

Anne Sørensen, Intendent
Ansvarig för Sveriges övervakningsprogram för miljögifter i marin biota. Studerar om kvicksilver i den akvatiska miljön.

Suzanne Faxneld, Intendent
Ansvarig för Sveriges övervakningsprogram för miljögifter i limnisk biota. Koordinator för bröstmjölksinsamling.

Pollenövervakning

Agneta Ekebom, Intendent
Framställning av pollenprognoser för allergiker samt information till allmänheten.

Björn Geddalänk till annan webbplats, Förste assistent
Framställning av pollenprognoser för allergiker.

Pia Östensson, Intendent
Framställning av pollenprognoser för allergiker samt information till allmänheten.

Yessenia Rojas Sepulveda, Förste assistent
Framställning av pollenprognoser för allergiker.

Populationsövervakning

Anja Carlsson, Först intendent
Ansvarig för populationsövervakning av Sveriges tre sälarter (vikarsäl, knubbsäl och gråsäl).

Jessica Åsbrink, Förste assistent
Ansvarig koordinator för björn- och kungsörnsinventeringen i Sverige.

Johan Wallénlänk till annan webbplats, Intendentansvarig
Ansvarig koordinator för inventeringen av fjällräv i Sverige. 

Julia Carlström, Intendent
Akustisk övervakning av tumlare. Expertstöd till myndigheter i förvaltningsfrågor gällande tumlare.

Kylie Owen, Intendent
Akustisk övervakning av tumlare.

Markus Ahola, Förste intendent
Ansvarig för populationsövervakning av Sveriges tre sälarter (vikarsäl, knubbsäl och gråsäl).

Peter Hellströmlänk till annan webbplats, Intendent
Ansvarig koordinator för övervakningen av havsörn i Sverige.

Pia Erikssonlänk till annan webbplats, Intendent
Analyserar och utvärderar akustiska data om tumlare.

Ringmärkningscentralen

Ian Henshawlänk till annan webbplats, Förste assistent
Hantering av återfynd och artbestämning av fåglar vid Ringmärkningscentralen.

Thomas Wenningerlänk till annan webbplats, Databasutvecklare
Ringmärkningscentralen, programering och utveckling av rutiner, ansvarig för RC:s databas. Hantering av licenser.

Thord Franssonlänk till annan webbplats, Förste intendent
Forskar på fåglars flyttmöster.

Tuomo Kolehmainenlänk till annan webbplats, Förste assistent
Hantering av återfynd och artbestämning av fåglar vid Ringmärkningscentralen.

Statistik

Martin Sköldlänk till annan webbplats, Förste intendent
Forskare