Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Miljöprovbanken

Miljöprovbanken (MPB) är en central del för övervakningen av miljögifter i svensk miljö. I banken finns biologiskt material tillgängligt för vetenskapligt bruk.

De äldsta materialen som finns bevarat i Miljöprovbanken (MPB) är från mitten av 1960-talet. Vissa serier av årligt insamlat material sträcker sig från slutet av 1960-talet fram till idag.

Lån av material ur Miljöprovbanken

För dig som är intresserad av att låna material ur Miljöprovbanken kan ansöka om lån via vårt ansökningsformulär. Ansökningar om lån av material behandlas fem gånger per år och utvärderas mot kriterier för utlån av material från MPB. Mer information kring utlån hittar du på sidan -Lån ur Miljöprovbanken.

Förvaring

Den övervägande delen av materialet förvaras nedfrysta vid -25° C. Ett mindre del av materialet förvaras vid -80° C. Vissa typer av material, som till exempel fjädrar och äggskal lagras torrt i rumstemperatur.

Nationell miljöövervakning

En stor del av de prover som lagras i Miljöprovbanken samlas in genom den nationella miljöövervakningen. Dessa långa och sammanhängande serier av material används bland annat för att:

  • mäta halter av kända miljögifter
  • upptäcka nya miljögifter
  • undersöka hur halter av nyupptäckta miljöföroreningar har förändrats över tid
  • mäta skadliga effekter av föroreningar i organismer
  • DNA-studier rörande hotade arter och biologisk mångfald.

Sällsynta och hotade arter

I Miljöprovbanken finns även prover av sällsynta och hotade djurarter som i Sverige går under beteckningen Statens vilt. I den gruppen ingår ett antal arter som med stöd av Jaktförordningen SFS 1987:905länk till annan webbplats (§ 33), - tillfaller staten när de påträffas döda eller dödas.

Läs mer om statens vilt

Nätverk för miljöprovbanker

Den svenska miljöprovbanken ingår i ett nätverk, The International Environmental Specimen Bank Group (IESB) som arbetar världsomspännande för att utveckla tekniker och strategier inom miljöprovbanksområdet. I IESB ingår etablerade  miljöprovbanker men även nystartade och sådana som ännu befinner sig på planeringsnivå.

IESB, International Environmental Specimen Bank Grouplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.