Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Lån ur Miljöprovbanken

Är du intresserad av att låna material från Miljöprovbanken? På sidan hittar du information om hur du ansöker, villkor och kriterier för lån av material.

Ansökningsprocessen

Ansökningar om lån av material behandlas vid två tillfällen per år och utvärderas utifrån kriterierna för utlån av material från Miljöprovbanken (MPB). Sex veckor efter respektive sista ansökningsdatum kommer vi via mejladressen som angetts i ansökan meddela om ansökan om uttag av lån ur Miljöprovbanken är beviljad eller inte.

Vid beviljat lån kommer sökande att erhålla en preliminär kostnadsuppskattning och information om när proverna beräknas kunna vara klara för leverans. Därefter tecknas ett avtal om provberedning och leverans av prover. Samtidigt förbinder sig sökande till att uppfylla villkoren för lån av materialPDF.

Kriterier för utvärdering av ansökan om material

Ansökningar om lån av material ur Miljöprovbanken utvärderas mot följande kriterier:

  • Samhällsnyttan av projektet i förhållande till materialåtgång och materialtillgång i miljöprovbanken.
  • Om projektet belyser nya problemställningar eller nya kunskapsbehov.
  • Hur projektet är relevant för miljöövervakning eller miljöforskning.
  • Behovet av att använda material från Miljöprovbanken.
  • Att projektet använder väl beprövad metod för analys.
  • Att det finns en redovisad plan för finansiering av projektet.

Ansökan om lån ur miljöprovbanken

Via vårt ansökningsformulär ansöker du om lån av material ur Miljöprovbanken.

15 mars är sista ansökningsdatum för lån av material med leverans under hösten/vintern.

15 september är sista ansökningsdatum för lån av material med leverans under våren/sommaren.

Betalning

Vid godkänt lån av material ur Miljöprovbanken debiteras låntagaren enligt avtal när proverna har levererats för kostnaden kring hanteringen av uttaget av material.

Behandling av personuppgifter

I samband med att en ansökan om lån av material ur Miljöprovbanken skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som institution, namn, telefonnummer och e-post. Syftet är att kunna kommunicera med sökande kring respektive låneansökan samt för att kunna följa upp eventuella framtida frågor kring projektet.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja vårt myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar. Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt museets uppdrag, lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Du kan läsa mer om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter på sidan Integritetspolicy.

Har du frågor?

Frågor rörande lån av material ur Miljöprovbanken skickar du till miljoprovbanken@nrm.se