Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Rapportera pod

Har du hittat en pod? Det är ett viktigt redskap för arbetet med tumlare i svenska vatten. Kontakta oss så hjälper vi till med transporten av poden tillbaka till museet.

Naturhistoriska riksmuseet har satt ut tumlarklickdetektorer (= pods) på viktiga platser för tumlare för att räkna hur ofta tumlare förekommer där. Detektorerna är ankrade nära botten och behöver tas upp till ytan ett par gånger om året för nedladdning av data och batteribyte. Övervakningen görs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Genom att följa detektionsfrekvensen av tumlare över tid vet vi om tumlarpopulationerna ökar eller minskar i antal.

Hittat en pod?

Skulle du hitta en tumlarklickdetektor (pod) som kommit på drift är vi mycket intresserade av att få tillbaka den. Vänligen kontakta Naturhistoriska riksmuseet för att säkerställa att det är en av våra poddar. För insamling som har godkänts av oss utgår ersättning med 1000 kr (före A-skatt).

Kontakt:

Julia Carlström
08-519 541 90
julia.carlstrom@nrm.se

eller

Ringmärkningscentralen (bemannad året runt)
08-519 540 80
bird.ringing@nrm.se

Foto: Chelonia. Tumlarklickdetektor (Chelonia c-pod), längd ca 70 cm.

Tumlarpopulationen i Östersjön

I Östersjön finns det en akut hotad tumlarpopulation som endast består av ca 100 – 1100 individer. Under sommaren samlas merparten av Östersjötumlarna kring utsjöbankarna Hoburgs bank samt Norra och Södra Midsjöbanken (syd om Gotland och sydväst om Öland) för att föda sina kalvar och para sig.

Under vintern sprider tumlarna ut sig i stora delar av Östersjön och i svenska vatten ökar tumlartätheterna söder om Blekinge och Öland.

Tumlarpopulationerna i Västerhavet

I Västerhavet förekommer två tumlarpopulationer: Bälthavspopulationen (totalt ca 23 000 – 77 000 individer) och Nordsjöpopulationen (totalt ca 247 000 – 496 000 individer). Dessa populationer tycks ha varit stabila sedan mitten av 1990-talet, men osäkerheterna i skattningarna är stora.

Ekolokalisering

Tumlare är svåra att få syn på, men de ekolokaliserar i princip konstant för att söka föda, navigera och kommunicera. Ekolokaliseringssignalerna är mycket högfrekventa och kan inte uppfattas av människan, men man har utvecklat en detektor som lyssnar efter tumlarsignaler och lagrar information om dem.