Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Rapportera djur

Vi på enheten bedriver forskning om hälsotillståndet hos utter, tumlare och säl. Vi vill därför gärna få in rapporter om dessa djur.

Vissa av sveriges djur- och fågelarter ingår i Statens vilt. Om du hittar ett dött exemplar av någon av dessa arter, ska djuret sändas in till museet.

Rapportera djur

Säl

Har du hittat en död säl är vi intresserade av att få in rapporter om fyndet. För att kunna studera hälsotillståndet hos Östersjöns sälar tar vi, efter bedömning, även in färska döda sälar till museet. På sidan Fynd av död säl kan du läsa om vilka sälar vi är intresserade av samt rapportera om du hittat död säl.

Museet tar även emot bifångade sälar. Mer information hittar du på sidan Bifångad säl.

Under länken Säljaktsinformation finns information om skyddsjakt på grå- och knubbsäl, samt vikare.

Levande sälar

Museet hanterar inte levande sälar och kan därför inte besvara frågor kring hanteringa av dessa djur. Du hittar information om vart du kan vända dig med frågor om upphittade övergivna kutar och skade sälar på sidan: Hittat en levande säl

Utter

Om du ser en utter, är vi mycket intresserade av att få ta del av din upplevelse. Rapportera observation av utter.

Skulle du träffa på en död utter ska den rapporteras till polisen
114 14 som skickar den vidare till Naturhistoriska riksmuseet, eftersom utter omfattas av Statens vilt.

Tumlare

Som ett led i forskningen om tumlare ber vi dig rapportera om du har sett en levande tumlarelänk till annan webbplats.

Varje år tar vi in ett antal döda, upphittade döda tumlare till museet för studier av hälsotillståndet hos dessa djur. Mer information - fynd av död tumlare.

Andra valar

Andra valarter i svenska vatten rapporterar du på Valar.selänk till annan webbplats.