Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Rapportera djur

På enheten bedriver vi forskning om hälsotillståndet hos tumlare och säl. Vi vill därför gärna få in rapporter om dessa djur.

Vissa av sveriges djur- och fågelarter ingår i Statens vilt. Om du hittar ett dött exemplar av någon av dessa arter, ska djuret sändas in till museet.

Rapportera djur

Säl - funnen död eller bifångad

Har du hittat en död säl är vi intresserade av att få in rapporter om fyndet. För att kunna studera hälsotillståndet hos Östersjöns sälar tar vi, efter bedömning, även in färska döda sälar till museet. På sidan Fynd av död säl kan du läsa om vilka sälar vi är intresserade av samt rapportera om du hittat död säl.

Museet tar även emot bifångade sälar. Mer information hittar du på sidan Bifångad säl.

Under länken Säljaktsinformation finns information om skyddsjakt på grå- och knubbsäl, samt vikare.

Säl - levande

Museet hanterar inte levande sälar och kan därför inte besvara frågor kring hanteringa av dessa djur. Du hittar information om vart du kan vända dig med frågor om upphittade övergivna kutar och skade sälar på sidan: Hittat en levande säl

Tumlare

Som ett led i forskningen om tumlare ber vi dig rapportera om du har sett en levande tumlarelänk till annan webbplats.

Varje år tar vi in ett antal döda, upphittade döda tumlare till museet för studier av hälsotillståndet hos dessa djur. Mer information - fynd av död tumlare.

Andra valarter i svenska vatten rapporterar du på Valar.selänk till annan webbplats.

Utter

Från och med 1 januari 2023 har möjligheten att rapportera utterobservationer till museet upphört. Vi vill i stället hänvisar er som har turen att möta en utter eller se spår efter utter att rapportera er observation till Artportalen (Artportalen.se)länk till annan webbplats.

Det går fortfarande att hitta information om tidigare inrapporterade utterobservationer på sidan Utter.

Skulle du träffa på en död utter ska den rapporteras till polisen
114 14 som skickar den vidare till Naturhistoriska riksmuseet, eftersom utter omfattas av Statens vilt.