Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Vår forskning

Vår forskning inriktar sig på förekomst och spridning av miljögifter, fåglars flyttmönster samt människans påverkan på ekosystem.

På enheten för miljöforskning och -övervakning studerar vi förändringar och störningar i vår miljö. Enheten är indelad i tre fokusområden: populations- och miljögiftsövervakning, ringmärkning och pollenanalyser. Inom dessa områen bedrivs kontinuerlig övervakning, men även flera olika forskningsprojekt.

Exempelbild

Med hjälp av satellitsändare kan turturduvornas flyt över Sahara, samt vart de uppehåller sig under vintern kartläggas.

Exempelbild

Om samspelet mellan olika stressfaktorer i Östersjöns ekosystem och hur de påverkar på vilka nivåer.

 

Exempelbild

Projektets fokus är att hitta nya okända miljögifter genom att analysera vävnad från marina däggdjur.

Exempelbild

För att lära oss mer om tumlaren, obduceras och provtas cirka 15 stycken funna döda tumlare varje år.