Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Vår forskning

Vår forskning inriktar sig på förekomst och spridning av miljögifter, fåglars flyttmönster samt människans påverkan på ekosystem.

På enheten för miljöforskning och -övervakning studerar vi förändringar och störningar i vår miljö. Enheten är indelad i tre fokusområden: populations- och miljögiftsövervakning, ringmärkning och pollenanalyser. Inom dessa områden bedrivs kontinuerlig övervakning, men även flera olika forskningsprojekt.

Exempelbild

Uttern är en viktig miljöindikator som kan visa vägen till förorenade områden.

Exempelbild

Projektet stödjer utvecklingen av effektiva skyddsåtgärder för den marina miljön enligt EU:s havsmiljödirektiv.

Exempelbild

Med hjälp av detektorer lyssnar vi efter tumlare i nyckelområden.

Exempelbild

Museets roll är att undersöka hur undervattensbuller påverkar tumlare.

Exempelbild

Högfluorerade ämnen finns kvar länge i miljö och diskuteras idag som det "nya" miljö-problemet.

Exempelbild

Omdirigering av farled i Kattegatt – effekter på ljudlandskap och ekosystem.

Exempelbild

Projektets fokus är att hitta nya okända miljögifter genom att analysera vävnad från marina däggdjur.

Exempelbild

Med hjälp av satellitsändare kan turturduvornas flytt över Sahara, samt vart de uppehåller sig under vintern, kartläggas.

Exempelbild

För att lära oss mer om tumlaren, obduceras och provtas cirka 30 stycken funna döda tumlare varje år.

Exempelbild

Om samspelet mellan olika stressfaktorer i Östersjöns ekosystem och hur de påverkar på vilka nivåer.