Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Påverkan av buller på tumlare

Tumlare vid ytan, Strömstad 2011. Foto: Håkan Karlsson och Anders Wimmer, KBV307.

Tumlare vid ytan, Strömstad 2011. Foto: Håkan Karlsson och Anders Wimmer, KBV307.

Sammanfattning

Projektets övergripande syfte är att bidra till hållbart marint skydd och ökad biologisk mångfald i två skyddade marina områden i Östersjön. Genom samarbete, stöd och kommunikation är avsikten även att stärka det marina skyddet och den biologiska mångfalden i Östersjön i stort.

Naturhistoriska riksmuseets roll i projektet fokuserar på att undersöka hur undervattensbuller påverkar tumlare i syfte att identifiera lämpliga åtgärder för att skydda tumlare i Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna i Östersjön.

I projektet samarbetar Naturhistoriska riksmuseet med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), där vi mäter akustisk förekomst av tumlare och FOI undervattensljudnivåerna. Med hjälp av modeller beräknar vi hur ljudnivåerna under vattnet påverkar detektionsfrekvensen av tumlare och hur detta förändras mellan säsongerna. Tumlare har stora säsongsvariationer i sina utbredningsmönster och kan vara mer känsliga för buller vid vissa perioder, exempelvis under kalvningen.

Vi har utvecklat en ny parameter för att identifiera tillfälliga ljudtoppar som inte kan förklaras med förväntade ljudnivåer baserat på vindhastighet (vinden genererar vågor som låter under vattnet). Vi fann att perioder med fler och kraftigare toppar av övergående buller (troligen på grund av att ett fartyg passerar i närheten) var associerade med en minskning av detektionsfrekvensen av tumlare. En vetenskaplig artikel om resultaten granskas för närvarande för publicering.

Inom projektet har vi även bidragit med informationsmaterial om tumlare till WWF, som bland annat har producerat en video om Östersjötumlaren och hoten mot den.

Projektdeltagare vid NRM

Julia Carlström

Kylie Owen

Externa projektdeltagare

Museet samverkar främst med Totalförsvarets forskningsinstitutlänk till annan webbplats (FOI) och Världsnaturfonden WWFlänk till annan webbplats.