Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

BONUS BALTHEALTH

Balthealth är ett av flera projekt inom BONUS där forskare studerar Östersjön. För att få en bätte förståelse för ekosystemet och kunna skapa bra förutsättning för ett renare hav.

Foto: Anna Roos

Bakgrund

Östersjöns ekosystem har genomgått en drastisk förändring under det senaste århundradet beroende på olika stressfaktorer, både mänskliga och naturliga. Många djurarter har kraftigt minskat i antal beroende på ett flertal faktorer. Den största orsaken är svårnedbrytbara miljögifter som framställts av människan (antropogena).

Trots att halterna av dessa ämnen har minskat i många områden är det fortfarande höga i Östersjön. Andra stressfaktorer som kan påverka olika djurarter i Östersjön är båttrafik, undervattensbuller, övergödning, överfiske och klimatförändringar.

Påverkan på flera nivåer

De olika stressfaktorerna uppträder sällan ensamma utan har en gemensam påverka på olika organismer. I dag finns det för lite information för att kunna beräkna den totala påverkan av olika stressfaktorer på enstaka arter. Därför är det viktigt att förstå och identifiera indikatorer på individuell-, populations- och ekosystemnivå för att kunna beräkna den totala påverkan av antropogena och naturliga stressfaktorer över tid och rum.

Metoder och förväntade resultat

Huvudfokus för projektet BONUS BALTHEALTH är därför att undersöka hur ekosystemets näringsväv har påverkats av olika störningar som kemiska substanser, klimatförändringar, zoonotiska sjukdomar (kan spridas på ett naturligt sätt mellan djur och människor) och deras samspel på olika nivåer över tid och rum.

Inom projektet kommer man arbeta med att ta fram verktyg som gör det möjligt att bedöma den mänskliga påverkan på alla nivåer inom Österjöns ekosystem. Även hälso- och sjukdomsparametrar kommer att utvärderas i ekologiskt och kommersiellt viktiga arter, eftersom förståelse för människors hälsa är starkt knutet till vår omgivning.

Finansiering

BONUSlänk till annan webbplats - Science for a better future of the Baltic Sea region

Externa projektdeltagare

Denmark

Aarhus University - Department of Bioscience, Roskilde
Coordinator Rune Dietz

University of Copenhagen, Natural History Museum of Denmark, Evolutionary Genomics
Tom Gilbert

Sweden

Maritimas AB, Kärna
Tero Harkönen

Stockholm University - Department of Environmental Science and Analytical Chemistry
Cynthia de Wit

University of Gothenburg - Department of Biological and Environmental Sciences
Karin Hårding

Umeå University - Department of Chemistry
Peter Haglund

Belgium

University of Antwerp
Adrian Covaci

Canada

Carleton University, Ottawa
Robert Letcher

Finland

Natural Resources Institute Finland, Helsinki
Kaarina Kauhala

University of Turku - Department of Biology
Veijo Jormalainen

Germany

Umweltbundesamt, Dessau-Rosslau
Jan Koschorreck

University of Veterinary Medicine Hannover
Ursula Siebert

Norway

Norwegian Institute of Nature Research, Tromsø
Jan Ove Bustnes

United States of America

Massachusetts Institute of Technology - Department of Biological Engineering, Cambridge
Jonathan Runstadler

University of Connecticut - Department of Pathobiology and Veterinary Science
Sylvain Deguise