Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

HELCOM BLUES

Karta över förvaltningsområden för de tre tumlarpopulationerna som förekommer inom svenskt vatten, varav två (Bälthavspopulationen och Östersjöpopulationen) förvaltas av HELCOM.

Karta över förvaltningsområden för de tre tumlarpopulationerna som förekommer inom svenskt vatten, varav två (Bälthavspopulationen och Östersjöpopulationen) förvaltas av HELCOM.

Sammanfattning

Syftet med projektet HELCOM biodiversity, litter, underwater noise and effective regional measures for the Baltic Sea (HELCOM BLUES) är att stödja regional kapacitet, koordinering och samarbete för att utveckla effektiva skyddsåtgärder för den marina miljön i enlighet med EU:s havsmiljödirektiv.

Naturhistoriska riksmuseet deltar i Aktivitet 2 Biodiversitet, med fokus på Uppdrag 2.4 Tumlare. Uppdraget syftar till harmonisering mellan HELCOM och OSPAR vid utveckling av indikatorer för att bedöma tumlares status, skattning av trender i Bälthavspopulationens storlek, samt en kvalitativ bedömning av Östersjöpopulationens storlek och utbredning.

Eftersom Bälthavspopulationen av tumlare bedöms både inom HELCOM- och OSPAR-regionerna underlättar en harmonisering för medlemsländerna i deras bedömning till EU. I april 2021 hölls en workshop om metoder för bedömning av tumlares populationsstorlek med deltagare från HELCOM Expert Group on Marine Mammalslänk till annan webbplats (EG MAMA) och OSPAR Marine Mammal Expert Grouplänk till annan webbplats (OMMEG).

Resultaten från workshopen tillämpas i en trendanalys av Bälthavspopulationens storlek med hjälp av data från SCANS- (1994, 2005 och 2016) och Mini-SCANS-inventeringarna (2012 och 2020). Resultaten från trendanalysen används i sin tur i HELCOM:s tredje bedömning av Östersjöns ekosystemhälsa länk till annan webbplats(HOLAS III).

För den akut hotade Östersjöpopulationen saknas det data för att fastställa indikatorer för hur dess storlek och utbredning har förändrats över tid. Istället gör vi därför en kvalitativ bedömning baserat på en jämförelse mellan historiska rapporter om tumlarobservationer med populationens nuvarande storlek och utbredning. Även denna bedömning används i HOLAS III.

Finansiärer

Naturhistoriska riksmuseets medverkan i projektet finansieras av Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats (HaV).

Projektdeltagare vid NRM

Julia Carlström

Kylie Owen

Externa projektdeltagare

Uppgift 2.4 Tumlare utförs i samarbete med University of Veterinary Medicine Hannoverlänk till annan webbplats (TiHo)