Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Nya miljögifter i marina däggdjur

Marina däggdjur är bra indikatorer för den marina miljön och kan användas för att leta efter nya miljögifter skapade av människan.

Sammanfattning

I marina däggdjur som till exempel sälar, valar och delfiner hittas oftast högst halter av svårnedbrytbara miljögifter. Anledningen till det är att dessa djur ofta blir gamla och lever högt upp i havets näringskedja. I detta projekt söker vi efter nya, okända miljögifter, och då framför allt substanser som innehåller brom.

Vi analyserar miljögifter i späck och lever från säl, val, delfin och tumlare från Sverige, Grönland, Island och östra USA. Fokus är att hitta nya miljögifter, att studera geografiska skillnader i miljön, tidstrender samt jämförande studier mellan olika marina däggdjursarter.

Projektet startade 2017 och beräknas vara avslutat 2021. 

Projekdeltagare vid museet

Anna Roos

Externa deltagare

Shaw Institute i Maine, Greenland Institute of Natural Resources,The Icelandic Seal Center, Southern Illinois University och The Marine Mammal Center, Sausalito, CA.