Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

TANGO

Projektet utnyttjar en unik möjlighet att undersöka effekterna av en förändring av placeringen av en farled, på bullernivån i området och den inverkan det har på tumlares förekomst och födosöksbeteende.

Karta över studieområdet visar sträckningen för den gamla och den nya farleden, samt stationerna med tumlarklickdetektorer (C-POD:ar) och inspelningsutrustning för undervattensljud.

Karta över studieområdet visar sträckningen för den gamla och den nya farleden, samt stationerna med tumlarklickdetektorer (C-POD:ar) och inspelningsutrustning för undervattensljud.

Sammanfattning

Undervattensbuller från sjöfarten är den dominerande källan till buller i världshaven och ett välkänt hot mot marina däggdjur. Fartygsbuller har många möjliga effekter på marina däggdjur som till exempel beteendestörningar, förändringar i hur tumlaren använder områden, svårighet att kommunicera samt tillfällig eller permanent hörselnedsättning. Det är dock ofta svårt att skilja effekterna av fartygsbuller från andra faktorer som livsmiljöer, klimatförändringar eller andra former av störningar.

Under 2020 ändrades sträckningen av en större farled i Kattegatt för att öka sjösäkerheten. Inom projektet "Rerouting shipping lanes in the Kattegat – effects on soundscape and ecosystem" (TANGO) utnyttjades denna unika möjlighet att undersöka effekterna av en förändring av placeringen av farleden. Det som undersöks inom projektet är bullernivån i området samt vilken inverkan den har på tumlarens beteende och utbredning.

Ljudnivåerna har mätts och tumlare har registrerats akustiskt i ett år före och i ett år efter farledsomläggningen. Data från dessa två perioder kommer att analyseras för att undersöka hur farledsomläggningen och det förändrade ljudlandskapet under vattnet har påverkat tumlarnas förekomst och födosöksbeteende. Detta kan göra det möjligt att fastställa hur mycket fartygsbuller som tumlare tolererar, samt i vilken utsträckning viktiga beteenden som till exempel födosökning påverkas av fartygsbuller.

Datainsamlingen för detta projekt avslutades i juni 2021 och projektet är planerat att avslutas våren 2021.

Finansiering

I Sverige finansieras projektet av:

Trafikverketlänk till annan webbplats

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)länk till annan webbplats

Nordiska ministerrådetlänk till annan webbplats

Projektdeltagare vid museet

Julia Carlström

Kylie Owen

Externa projektdeltagare

Århus universitetlänk till annan webbplats, Danmark

Totalförsvarets forskningsinstitutlänk till annan webbplats (FOI)