Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Ringmärkningscentralen

Här kan du rapportera om du hittat en fågelring eller ringmärkt fågel. Läsa om antal ringmärkta fåglar i Sverige, samt om vårt internationella arbete.

Ringmärkning. Foto: Thord Fransson

Ringmärkningscentralen ger tillstånd för ringmärkning, service till ringmärkare och forskare, handlägger rapporter om återfunna fåglar och publicerar artiklar, böcker och rapporter som bygger på ringmärknings- och återfynds-data.

Inriktningen på svensk ringmärkning framgår av ett särskilt dokument. Läs mer.PDF

Nyhetsbrev från Ringmärkningscentralen

Nyhetsbrev med information om återfynd och andra händelser publiceras två-tre gånger per år. Läs mer.

Rapportera ring eller ringmärkt fågel

Om du hittar en fågelring eller en ringmärkt fågel kan du rapportera det till oss antingen via vårt internetformulär, via e-post, vanligt brev eller telefon. Återfynden ger mycket viktig information som används vid forskning om fåglar och fågelflyttning. Information om vad vi behöver veta, kontaktinformation samt en länk till internetformuläret finns under Rapportera ring.

Webbvisning av svenska återfynd

Kartfunktion som visar hur svenska återfynd av ringmärkta fåglar fördelar sig geografiskt. När sidan öppnas och innan några val har gjorts visas de 4000 senast behandlade återfynden.
Till webbvisningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fågelring

Fåglering. Foto: Bengt Olofsson

Antal ringmärkta och återfunna fåglar

På sidan Ringmärkning och återfynd hittar du sammanställningar över fåglar ringmärkta i Sverige, samt återfynd mellan 1911-2018.

Åldersrekord

På enheten har vi sammanställt åldersrekord för olika fågelarter. Du kan läsa mer om dessa rekord under Svenska åldersrekord.

Arkiv och databaser

Fågeldatabaserna och arkiven innehåller stora mängder information kring ringmärkta fåglar, återfynd i Sverige och andra länder samt kullstorlekar med mera.

Följande fågeldatabaser och arkiv finns:

  • Ringmärkning - uppgifter om ringmärkta fåglar.
  • Kullrapporter - information om bomärkta unga, samt uppgifter om kullens status.
  • Återfynd - uppgifter om återfunna ringar eller ringmärkta fåglar.
  • Utlandet - består av information om utlands märkta fåglar.

Om du har frågor om fågeldatabaserna och arkiven, är du välkommen att kontakta Ringmärkningscentralen.

Kontaktuppgifter

Ringmärkningscentralen
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50 007
104 05 Stockholm

E-post: bird.ringing@nrm.se
Telefon 08-519 540 80

Internationellt samarbete

EURING är ett internationellt samarbete mellan ringmärkningscentraler i olika länder. utväxla data om ringmärkta och återfunna fåglar. Inom EURING utväxlar man data om ringmärkta och återfunna fåglar, samt drivs gemensamma projekt. Du kan läsa mer om detta samarbete under EURING.

Publikationer

Under publikationer hittar du en publikationslista över vetenskapliga artiklar som skrivits vid enheten om bland annat fåglars flyttmönster. Du hittar även information om årsboken Report on Swedish Bird Ringing som sammanfattar ett års märkningar och återfynd. Samt Fågelåret och Svensk ringmärkningsatlas.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om fåglar hittar du mer information på vår faktasida om fåglar.