Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Hur blir man ringmärkare?

Varje år utfärdar Ringmärkningscentralen licenser till cirka 800 personer för att bedriva ringmärkning.

Dessa licenser är fördelade på huvudmärkare, som svarar direkt gentemot Ringmärkningscentralen, och medhjälpare som får ringmärka på en huvudmärkares licens med den personens ringar.

För att bli ringmärkare är det enklast att ta kontakt med någon av landets fågelstationer och börja där som assistent. Då har man möjlighet att under kunnig ledning lära sig att plocka fåglar ur de slöjnät som i dag ofta används för att fånga fåglar och hantera dem medan de bestäms till art, ålder och kön. Man får även lära sig att ta olika biometriska mått, till exempel vinglängd. Ibland anordnas också ringmärkarkurser vid någon fågelstation eller inom en ringmärkargrupp.

När man har uppnått tillräckligt stor erfarenhet kan man ansöka om en egen licens. Viktigt då är att ha ett tydligt syfte med den ring-märkning man önskar bedriva och att den är geografiskt avgränsad. Ringmärkningscentralen prioriterar särskilt boungemärkning, speciellt av arter som inte häckar i holkar, eftersom denna har minskat mycket under de senaste decennierna. Värdet av att märka en fågel redan som bounge ligger i att det då är känt exakt vilket år och var någonstans den kläcktes.

I övrigt prioriteras standardiserade märkprojekt och artprojekt. Nya licenser för flyttfågelmärkning i större mängder är inte högt prioriterat, då det i dag redan förekommer på många håll, bland annat på det 20-tal fågelstationer som finns spridda främst längs kusterna. Läs mer om inriktning och prioriteringar.PDF