Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Hur blir man ringmärkare?

En ringmärkare sitter på knä och håller en liten fågel i ena handen, i den andra en tång som används för att knipa ihop en ring runt fågelns ben.

Varje år utfärdar Ringmärkningscentralen licenser till cirka 800 personer för att bedriva ringmärkning.

Dessa licenser är fördelade på huvudmärkare, som svarar direkt gentemot Ringmärkningscentralen, och medhjälpare som får ringmärka på en huvudmärkares licens med den personens ringar.

Kontakta fågelstation

För att bli ringmärkare är det enklast att ta kontakt med någon av landets fågelstationer och börja där som assistent. Då har man möjlighet att under kunnig ledning lära sig att plocka fåglar ur de slöjnät som i dag ofta används för att fånga fåglar och hantera dem medan de bestäms till art, ålder och kön. Man får även lära sig att ta olika biometriska mått, till exempel vinglängd. Ibland anordnas också ringmärkarkurser vid någon fågelstation eller inom en ringmärkargrupp.

Ansöka om licens

När man har uppnått tillräckligt stor erfarenhet kan man ansöka om en egen licens. Viktigt då är att ha ett tydligt syfte med den ring-märkning man önskar bedriva och att den är geografiskt avgränsad.

Prioriterad ringmärkning

Ringmärkningscentralen prioriterar särskilt boungemärkning, speciellt av arter som inte häckar i holkar, eftersom denna har minskat mycket under de senaste decennierna. Värdet av att märka en fågel redan som bounge ligger i att det då är känt exakt vilket år och var någonstans den kläcktes.

I övrigt prioriteras standardiserade märkprojekt och artprojekt. Nya licenser för flyttfågelmärkning i större mängder är inte högt prioriterat, då det i dag redan förekommer på många håll, bland annat på det 20-tal fågelstationer som finns spridda främst längs kusterna. Läs mer om inriktning och prioriteringar.PDF