Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Internationellt samarbete

EURING är en sammanslutning av europeiska ringmärkningscentraler som driver gemensamma projekt. 

De ringmärkningscentraler som finns i ett flertal länder i olika världsdelar samarbetar genom att utväxla data om ringmärkta och återfunna fåglar. Av naturliga skäl har svenska ringmärkningscentralen särskilt ofta kontakt med Finlands, Norges och Danmarks ringmärkningscentraler.

Lövsångare. Foto: Thord Fransson

Om EURING​

I oktober 1963 bildades en sammanslutning av europeiska ringmärkningscentraler som kallas EURINGlänk till annan webbplats (European Union for Bird Ringing). Syftet var att försöka organisera och standardisera vetenskaplig ringmärkning i Europa. Eftersom fåglar inte tar hänsyn till nationsgränser är internationellt samarbete en förutsättning för att fåglarnas flyttning ska kunna studeras med hjälp av ringmärkning.

Kodsystem och återfynd

En viktig uppgift för EURING har varit att utveckla ett gemensamt kodsystem för dataläggning av återfyndsdata så att utbytet av information mellan de olika ringmärkningscentralerna underlättas.

I EURINGs databas, Euring Data Bank, samlas europeiska återfynd för att möjliggöra vetenskapliga bearbetningar av återfynd från större geografiska områden. Förutom återfynd försöker man också samla uppgifter om antalet årligen ringmärkta fåglar i olika länder. Från och med hösten 2005 administrera British Trust for Ornithology (BTO) i Storbritannien databasen.

EURING arbetar även med att förbättra och utveckla metoder för att bearbeta återfyndsdata bland annat genom att arrangerat tekniska konferenser.

Gemensamma projekt​

EURINGlänk till annan webbplats, har initierat, stött och drivit flera gemensamma projekt som till exempel:

  • En samlad europeisk flyttfågelatlaslänk till annan webbplats.
  • CES-projekt (Constant Effort Sites) - standardiserad fångst av fåglar på häckningslokaler under häckningstid.
  • Färgmärkningsprojekt som pågår i Europa

En viktig aspekt i projekten har varit att erhålla resultat som ska kunna användas i fågelskyddssammanhang.

Organisation​

Representanter för de 39 ringmärkningscentraler som ingår i EURING samlas vartannat år för att diskutera gemensamma ärenden och utse den styrelse som ska leda arbetet mellan generalförsamlingens möten.