Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Miljöforskning och -övervakning

På enheten för miljöforskning och -övervakning studerar vi miljögifters effekter i vår omgivning, fåglars flyttstrategier samt förekomst och spridning av pollen i lufthavet.

Vi tar även emot rapporter om utter, tumlare och säl. Du kan också rapportera om återfynd av fågelring eller ringmärkt vild fågel. Vid enheten sammanställs även pollenprognoser under pollensäsongen.

Forskning och övervakning

Enheten ansvarar för insamling, provtagning och bankning av material för studier av miljögifter inom den svenska miljöövervakningen. Vi studerar även populationer och hälsotillstånd hos säl och havsörn. Läs mer under Miljögiftsövervakning.

Pollenrapportenlänk till annan webbplats hittar du pollenprognoser under pollensäsongen. Beräkningen av mängden pollen i luften görs vid Palynologiska laboratoriet som finns på enheten och sammanställs sedan till prognoser för en viss period.

Du kan nu ladda ner vår nya app och få pollenprognoserna direkt i telefonen. Mer information hittar du under Pollenrapportenlänk till annan webbplats.

Ringmärkningscentralen ger tillstånd för ringmärkning, service till ringmärkare och forskare, samt handlägger rapporter om återfunna fågel ringar och vilda fåglar som är ringmärkta.

Rapportera djur eller fågelring

Vi är intresserade av att få rapporter om säl, utter och tumlare. Under Rapportera djur hittar du mer information om hur du går till väga för att rapportera ditt fynd, samt om statens vilt dit bland annat utter och tumlare hör.

Fågelringar är ett annat intresse vi har och vill gärna ha rapporter om upphittade ringar eller ringmärkta fåglar. Du rapporterar lättast ditt fynd eller observation under Rapportera ring.

Samlingar och databaser

Enhetens samlingar består av flera olika typer av föremål som till exempel frysta vävnadsprover från olika djurarter, stora mängder information om ringmärkta och återfunna fåglar. Vid polynologiska laboratoriet som är knutet till enheten samlas pollen in och sparas.

Miljöprovbanken (MPB)

Den nationella miljöprovbanken som är belägen vid museet, innehåller biota insamlad sedan 60-talet fram till i dag. Om du är intresserad av lån från MPB hittar du mer information under Miljöprovbanken.

Palynologiska samlingar

De palynologiska samlingarna förvaltas av enheten för botanik vid museet. Du hittar mer information under Palynologiska samlingar.

Fågeldatabaser och arkiv

Dessa databaser och arkiv innehåller stora mängder information kring ringmärkta fåglar, återfynd i Sverige och andra länder samt kullstorlekar med mera.

Följande fågeldatabaser och arkiv finns:

  • Ringmärkning - innehåller uppgifter om ringmärkta fåglar.
  • Kullrapporter - innehåller information om bomärkta unga, samt uppgifter om kullens status.
  • Återfynd - uppgifter om återfunna ringar eller ringmärkta fåglar.
  • Utlandet - består av information om utlands märkta fåglar.

Om du har frågor om fågeldatabaserna och arkiven, är du välkommen att kontakta oss på E-post: bird.ringing@nrm.se

Kontakt

Postadress

Naturhistoriska riksmuseet
Enheten för miljöforskning och -övervakning
Box 50007
104 05 Stockholm

Telefon vx: 08-519 540 00

Enhetschef

Olle Karlssonlänk till annan webbplats

Bitr. enhetschef

Katarina Loso

Sekreterare

​Liselotte Hälleberglänk till annan webbplats

Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till all personal som arbetar vid enheten för miljöforskning och -övervakning.

Pollen

Se prognosen på pollenrapporten.se

pollenkorn