Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Zoologi

Vid enheten för zoologi ligger den vetenskapliga tyngdpunkten på att beskriva och förklara djurrikets utveckling och mångfald.

De zoologiska samlingar som förvaltas av enheten utgör grunden för denna forskning och används såväl av enhetens forskare som internationellt.

Vår forskning

Vid Enheten för Zoologi bedrivs forskning om djurrikets mångfald och utveckling. Vill du läsa mer om våra forskningsprojekt och den utrustning vi använder, hittar du information under vår forskning. Vi tillhandahåller även viss utrustning för forskningsändamål.

Samlingar

På museet finns stora zoologiska samlingar. Dessa utgörs av allt från valskelett till mikroskopiska djur. Mer information om dessa hittas under rubriken Samlingar.

Berika våra samlingar!

Våra samlingar har under flera hundra år byggts upp av egen insamling, utbyte med andra museer och inte minst av privatpersoners gåvor. Läs om vilka djur vi är intresserade av och hur du går till väga för att skicka det till museet.

Lån

Vi skickar regelbundet föremål på lån till hela världen.

Databaser

Information om föremålen finns i våra databaser samt i kataloger och artlistor.

Publikationer

På enheten produceras det en mängd vetenskapliga artiklar. Under rubriken publikationer hittar du de senaste skrivna artiklarna. Du kan även söka i museets digitala arkiv efter tidigare publikationer.

Bibliotek

Enheten förfogar över bibliotek och arkiv med historiska dokument, till exempel fältdagböcker och loggböcker från forna insamlingsresor.

Statens vilt

Enheten för Zoologi ansvarar för statens vilt. Hotade djurarter som hittas döda i naturen ska skickas till Naturhistoriska riksmuseet för att tas om hand av våra konservatorer och sedan ingå i museets samlingar.

Har du frågor om djur?

Vid Naturhistoriska riksmuseet finns Jourhavande biolog som gärna svarar på frågor om djur och natur. Du kan även läsa mer på våra faktasidor om djur.

Kontaktinformation

Enhetschef

Kjell Arne Johanson

Biträdande enhetschef

Lena Gustavssonöppnas i nytt fönster

Sekreterare

Ann-Katrin Gustafsson

Samlingar

Tobias Malm

Statens vilt

Anna Lotsander

Kontakta medarbetare

Medarbetare på enheten

Sök medarbetare

Adresser och fax

Postadress

Naturhistoriska riksmuseet
Enheten för zoologi
Box 50007
104 05 Stockholm

Leveransadress

Kontakta oss innan leverans. Vi har flera leveransadresser.

Besöksadress

Frescativägen 40, 48

Fax

Plan 5: 08-5195 4125 (f.d. evertebratzoologi)

Plan 6: 08-5195 4099 (f.d. entomologi)