Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Utrustning

Enheten för Zoologi ansvarar för museets röntgenutrustning och TEM-laboratorium

Röntgen

Med hjälp av röntgen kan man bland annat studera skelettstrukturer hos djur. Exempel på andra tillämpningsområden är att hitta ammunitionsrester i djur som faller inom ramen för Statens vilt.

Ansvarig

Bo Delling

TEM

Med TEM (Transmission Electron Microscopy) kan man undersöka ultratunna snitt av djur och växter ner på vävnadsnivå. Enheten för Zoologi driver museets TEM-lab för snittning och preparering av materialet. Mikroskopen finns på Stockholms Universitet.

Ansvarig

Lena Gustavsson