Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Bo Delling

Dr., Intendent

Kontakt

Tel: 08 519 542 40
E-post: bo.delling@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. Mag. Stockholms Universitet, 2004

Fil. Dr. Stockholms Universitet, 2004

Ansvarsområden

Föreståndare för våtmagasinet som härbärgerar museets samlingar i sprit. Vidare ansvarar jag för driften av röntgenanalys vid enheten. I det direkta samlingsarbetet jobbar jag mest med spritpreparat av fisk. Jag är också enhetens representant i samlingsnätverket.

Forskningsområde

Mitt biologintresse kretsar runt fisk inom områdena, systematik, taxonomi och biogeografi med inriktning först och främst på laxartade fiskar men även med ett bredare intresse för den boreala fiskfaunan i stort. Mitt examensarbete handlade om relikta hornsimpor och min doktorsavhandling om öringar.

Inom arbetet med våra samlingar är jag engagerad i kvalitetsmätning av hur samlingarna förvaras för att på sikt kunna planera för förbättringar av lokaler och förvaringsenheter. Förvaltningen av våtmagasinet innehåller många tekniska och praktiska utmaningar för bevarandet av 100 000-tals föremål i 70-80% etanol.

Röntgen används flitigt inom bl. a. fisksystematik för att studera skelettkaraktärer. 2016 ansvarade jag för upphandling och driftsättning av en digital röntgenanläggning. Jämfört mot den gamla anläggningen som förbrukade film, kemikalier, kylvatten och mycket energi är den digitala väldigt enkel att använda, miljövänlig och kostnadseffektiv.

Projekt

I . Morfologi, genetik och biogeografi för sympatriska bestånd av vår- och höstlekande siklöjor


II . Fylogeni och taxonomi för öringar i släktet Salmo

Publikationer

Länk till ResearchGatelänk till annan webbplats

Länk till publikationer i DiVA - Digitala Vetenskapliga arkivetlänk till annan webbplats