Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Samlingar

De vetenskapliga samlingarna är en förutsättning för forskning inom taxonomi, systematik och biogeografi

Samlingarna

De zoologiska samlingarna innehåller närmare 4,5 miljoner föremål. Till antalet dominerar insekter. Skelett av valar utgör de i särklass största föremålen. Många ryggradslösa djur är mycket små. Delar av samlingarna finns därför i form av mikroskopiska preparat. Det kan röra sig om hela djur som monterats på objektglas, eller om snittserier som färgats och monterats.

Samlingarna bygger mestadels på djur insamlade under expeditioner i olika delar av världen. De är världsomfattande, har en bred systematisk och geografisk täckning och innehåller många typexemplar. Enhetens äldsta samlingar är från 1700-talet. Vi har också mycket material från svenska expeditioner genomförda i slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet.

Samlingarna expanderar fortlöpande genom omfattande fältarbete världen över, huvudsakligen i Sverige och i tropiska och subtropiska regioner. Mer information om samlingarna finns i våra samlingsdatabaser, arkiv och artlistor.

Insekter

Fler än tre miljoner exemplar finns i våra entomologiska samlingar.

Ryggradslösa djur

Evertebrater är en mycket heterogen djurgrupp, vars enda gemensamma drag är att de inte har en ryggrad. Våra evertebratzoologiska samlingar innehåller allt från mikroskopiska plattmaskar till meterlånga bläckfiskar.

Ryggradsdjur

Knappt 400 000 föremål (890 000 exemplar) finns i våra vertebratzoologiska samlingar, varav 200 000 fåglar, 100 000 däggdjur, 60 000 fiskar (470 000 exemplar), samt 20 000 grod- och kräldjur.

Tillgänglighet och lån

Föremålen är främst tillgängliga för forskare, som antingen kommer hit för att studera dem eller får dem sig tillsända på lån. De används också i utbildningssyfte i utställningar och filminspelningar.

Berika våra samlingar!

Samlingarna växer också med hjälp av donationer från allmänheten. Läs mer om vad vi är intresserade av och hur du går till väga om du vill donera enstaka föremål eller samlingar.

Samlingarnas förvaring

Samlingarna är placerade systematiskt och  finns utspridda från vind till källare i flera olika lokaler i museet. Läs mer här om våra samlingsmagasin.