Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Ryggradsdjur

De i särklass största föremålen som finns på museet är ryggradsdjur- vertebrater. Ett monterat valskelett är flera tiotals meter långt. I samlingarna finns också djur som är bara någon centimeter långa, som zebrafiskar och små grodskelett.

Fåglar

Samlingarna är en bland de största i världen och har en global täckning. Materialet omfattar skinn, skelett, spritpreparat, äggkullar samt blod- och vävnadsprover. Skinnsamlingen är en av världens största och artrikaste, 65% av världens arter finns representerade.

Under äldre tiders insamlingsresor tillvaratogs skelett endast i sällsynta fall. Konsekvensen är att vår skelettsamling är mycket inkomplett. Tidigare var det vid insamlingsresor utomlands vanligare att lägga fåglar i sprit än att skelettera.

Riksmuseets äggsamling omfattar cirka 28.000 kullar, och den utnyttjas främst för miljögiftsforskning.

Den senaste stora revisionen av typer på Naturhistoriska riksmuseet gjordes 1926. Nils Gyldenstolpes typförteckning inkluderar totalt 283 typer.

Läs mer om fåglar på våra djurfaktasidor.

Däggdjur

Naturhistoriska riksmuseet förvaltar en ansenlig samling däggdjur, huvudsakligen i form av skinn och skelett, men även i alkohol. En del av djuren är monterade och används bland annat i museets utställningsverksamhet. Ett antal däggdjurs- och fågelarter kommer in via Statens vilt.

Läs mer om däggdjur på våra djurfaktasidor.

Fiskar

Nästan alla fiskar är konserverade i alkohol. Det finns ett mindre antal monterade skelett, enstaka skinn, många monterade - 'uppstoppade' fiskar, genomskinliga så kallade alizarinpreparat för särskilda forskningsprojekt samt ett litet antal otoliter.

Sök i vår databas över fisksamlingen.länk till annan webbplats

Vår Fisknamnsdatabaslänk till annan webbplats är ett centralt register över svenska namn på all världens fiskar.

Läs mer om fiskar på våra djurfaktasidor.

Alizarinpreparat NRM 50126. Nematabramis steindachneri, Malaysia.

Alizarinpreparat NRM 50126. Nematabramis steindachneri, Malaysia.

Grod- och kräldjur

Den svenska faunan är tämligen väl representerad, men antalet grod- och kräldjursarter i Sverige är ganska få. En större del av samlingarna omfattar arter från tropiska och subtropiska områden. Grod- och kräldjurssamlingen omfattar omkring 50.000 exemplar i 10.000 burkar, varav omkring en femtedel är datalagt.

Nästan hela samlingen bevaras i alkohol men det finns även några monterade skelett och skinn. Typsamlingen är ganska liten och innehåller framförallt arter som beskrivits av L. G. Andersson, C. Linné, E. Lönnberg och H. Rendahl.

Sök i vår databas över herptilsamlingenlänk till annan webbplats.

Läs mer om grod- och kräldjur på våra djurfaktasidor.