Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Ryggradslösa djur

Här hittar du information om några av museets delsamlingar av evertebrater- ryggradslösa djur.

Blötdjur - mollusker

Mollusksamlingarna omfattar ungefär 280.000 prover med torra mollusker och 40.000 prover förvarade i sprit. Marina mollusker är speciellt väl representerade från Arktis och Antarktis, från Nordatlanten och från södra Sydamerika.

För land och sötvattensformer är täckningen av Östersjöområdet god och Skandinavien mycket god. De torra samlingarna är huvudsakligen okatalogiserade, men genom sin systematiska uppläggning lätta att arbeta med.
Alkoholsamlingarna är manuellt katalogiserade, med art- respektive katalognummer kartotek. Elektronisk katalogisering pågår i en applikation av FileMaker Pro, utvecklad av Sabine Stöhr.  

Läs mer om musslor och sniglar på museets djurfaktasidor.

Rundmaskar - nematoder

På Naturhistoriska riksmuseet finns en omfattande äldre preparatsamling av främst marina nematoder från C.A. Allgéns verksamhet. Djuren i samlingen finns beskrivna i publikationer från 1925 till 1960. Ett stort antal typdjur har separerats ur samlingen och registrerats. Preparaten är dock i ett dåligt eller mycket dåligt skick på grund av uttorkning.

En nyare samling från Margareta Hendelbergs verksamhet omfattar marina nematoder insamlade på svenska västkusten och i Norge, utanför Bergen och i Trondheimsfjorden, under 1970-talet.
Relativt omfattande samlingar av marklevande arter finns även främst från svenska men även antarktiska lokaler preparerade av Sven Boström och Björn Sohlenius.

I typsamlingen finns bl a exemplar av arter av bakterieätande marknematoder beskrivna av Sven Boström.

Läs mer om nematoder på museets djurfaktasidor.

Björndjur - tardigrader

På riksmuseet finns mikroskopiska preparat med djur insamlade av G. Thulin. Nyare preparat med björndjur (tardigrader) insamlade av Björn Sohlenius innehåller djur från svensk barrskogsmark (Gästrikland), från Stockholms nationalstadspark (Ekoparken) och från Stordalsmyren (Abisko).

Från Antarktiska nunataker finns tardigrader insamlade från tre svenska expeditioner (SWEDARP) under perioden 1991-1997.

Läs mer om tardigrader på museets djurfaktasidor.

Havsborstmaskar - polychaeter

I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns en stor mängd havsborstmaskar (polychaeter). Samlingarna är baserade på material från insamlingsexpeditioner, de tidigaste från 1800-talets början, och privata donationer.
Typmaterialet inkluderar arter beskrivna av bland annat Kinberg, Malmgren, Hessle, Bergström, Wesenberg-Lund, Arvidsson, Hartman, Sigvaldadottir och Pleijel.

Plattmaskar

Flera svenska zoologer har under 1900-talet specialiserat sig på frilevande plattmaskar, och stora delar av deras samlingar har deponerats på riksmuseet. Bland de mest aktiva plattmasksystematikerna kan nämnas Einar Westblad, som samlade i Norden, på de Brittiska öarna och i Medelhavet och Tor G. Karling, som samlade framför allt i Norden och i USA.

I riksmuseets samlingar finns också en betydande del av alla frilevande plattmaskarter som insamlats i Sydamerika, insamlade av Ernst Marcus. I samlingarna finns också material från Antarktis, insamlat av svenska Sydpolarexpeditionen (1901-1903), och material insamlat av Sixten Bock i Stilla Havet.

Läs mer om plattmaskar på museets djurfaktasidor.

Tagghudingar - echinodermer

I riksmuseets samlingar finns framförallt äldre material från 1800-talet och tidigt 1900-tal, insamlat under flera stora expeditioner till framförallt nordiska/arktiska och sydamerikanska områden. Alla fem nu levande grupper inom tagghudingar (sjöliljor och hårstjärnor, sjöstjärnor, ormstjärnor, sjöborrar, samt sjögurkor) finns representerade i samlingarna.
Typsamlingen omfattar framförallt nästan alla 71 av A.W. Ljungman på 1800-talet beskrivna arter, men det finns även enstaka typer från ett flertal andra zoologer.

Läs mer om echinodermer på museets djurfaktasidor.

Palpkäkar- Chelicerata

Våra samlingar består av både Arachnida och Myriapoda. Nästan allt material är spritlagt men några är torrpreparerade eller på slides. En stor del är oidentifierat material från äldre expeditioner men även nyare material från insamlingar och donationer. Bland vårt historiska material kan nämnas bland andra Thorell och Verhoeff.