Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Vår forskning

Forskningen på Enheten för Zoologi omfattar olika aspekter från den tidiga utvecklingen av djur flera hundra miljoner år tillbaka, till pågående evolutionära processer mellan individer i nulevande populationer.

En gemensam nämnare är vår biologiska mångfald och hur denna ändras över tid. Våra möjligheter att skapa världsledande forskning om djur är enorm, och då Naturhistoriska Riksmuseet har en mycket lång tradition av att förvalta denna potential håller enhetens forskning en internationellt mycket hög standard. Av det material som finns på museet beskrivs varje år många arter som nya för vetenskapen, något som har traditioner sedan Linné och utgör en viktig del av vår forskning.

Forskningen som bedrivs på Enheten för Zoologi omfattar många olika djurgrupper, geografiska områden och tidseror. För detta används i växande utsträckning DNA som informationskälla och data till våra analyser, men detaljer inom morfologi och utbredning är också viktiga källor. Personal på enheten genomför varje år insamlingsexpeditioner till olika delar av världen, och material från dessa expeditioner används direkt eller sparas för framtida forskning.

.

En ormstjärna, skelett efter dissektion och utvalda skelettdelar i svepelektronmikroskop.

250 miljoner år av evolution: släktskapshistoria och mångfald av ormstjärnor

Fisk från familjen Cichlidae. Foto: Sven Kullander

Biogeografi och släktskap hos fiskfamiljen cichlider (Cichlidae).

Annelid, fotograferad i TEM (Transmission Electon Microscope). Foto: Lena Gustavsson

Hur morfologiska karaktärer utvecklats i ett evolutionärt perspektiv, med exempel från anneliderna

Parasitstekel. Foto: Julia Stigenberg

Systematik och taxonomi hos parasitstekelfamiljen Braconidae

Agam. Foto: Erik Åhlander

Rekonstruktion av äldre samlingar samt insamlingsdata för de enskilda exemplaren.

Nattslända. Foto: Kjell Arne Johanson

Beskrivning och analys av den globala mångfalden av nattsländor

Bukhårsdjur. Foto: Tobias Kånneby

Biodiversitet och fylogeni hos svenska bukhårsdjur

FishBase logo

En plattform för information och utbildning om fisk och fiske

Steklar. Foto: Hege Vårdal

Växtstekelgruppen Nematinae (Tenthredinidae) i Sverige

Ragas unica, hona. Foto: Kjell Arne Johanson

Mesarnas biogeografiska historia

Ragas unica, hona. Foto: Kjell Arne Johanson

Taxonomi av Empidoidea-en artrik överfamilj inom flugor

Ragas unica, hona. Foto: Kjell Arne Johanson

Mångfald och systematik hos svenska nematoder

Ragas unica, hona. Foto: Kjell Arne Johanson

Evolutionen av Xenacoelomorpha

Fiskinsamling i Bangladesh. Foto: Sven Kullander

Genetisk kartläggning med DNA-barcoding

Heterogyrus milloti Legros 1953, randig urvirvelbagge. Foto från Gustafson et al (2017a).

Diversitet och utbredning av vattenlevande skalbaggar