Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Mångfald och systematik hos svenska nematoder

Bolbonema brevicollis. Photo: Sven Boström

Bolbonema brevicollis. Photo: Sven Boström

Sammanfattning

Projektet är uppdelat i två delprojekt som vart och ett fokuserar på olika grupper av nematoder: “Taxonomi och utbredning av frilevande nematoder av ordningen Plectida i Sverige” (2011-4014) och “Systematik hos svenska frilevande nematoder av ordningarna Desmodorida och Araeolaimida” (2014-2017). Målsättningen för båda delprojekten är detsamma: att beskriva mångfalden och utbredningen av frilevande nematoder i Sverige.

Projektet omfattar: insamling av prover i olika land- och havsmiljöer, identifiering av nematoderna som hittats i proverna, beskrivning av nya och dåligt kända arter, och studier av deras släktskap (fylogeni). Sedan början av projektet och till 2017, har vi hittat 78 arter som är nya för den svenska faunan och 44 arter som är nya för vetenskapen. Vi har publicerat 20 vetenskapliga uppsatser, en monografi, ett bokkapitel, tre populärvetenskapliga uppsatser och presenterat resultaten vid fem konferenser.

Forskningen finansieras av ArtDataBanken, SLU

Projektdeltagare vid NRM

Oleksandr Holovachov (projektledare)

Sven Boström (forskare)

Utvalda publikationer

PDF med rapporten samt en publikationslista finns på http://www.artdatabanken.se/media/2965/o-holovachov-nematodes.pdf