Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Beskrivning och analys av den globala mångfalden av nattsländor

Nattslända. Foto: Kjell Arne Johanson

Arctopsyche ladogensis, hane. Foto: Kjell Arne Johanson

Sammanfattning

Nattsländor är en ordning inom de holometabola insekterna och gruppen är närmaste släktning till fjärilar. Larverna är akvatiska och de flesta bygger hus av sten och eller växt delar som limmas samman av silke som produceras av larven i speciella körtlar bakom mundelarna. Nattsländorna är indelade i 52 familjer, 620 släkten och omfattar 15 000 beskriva arter. I Sverige finns 223 arter kända och den största mångfalden finns i tropiska områden, speciellt i Asien och Sydamerika.

Min forskning är inriktat mot mångfalden av nattsländor, och där ingår insamling av material från olika delar av världen. Materialet bearbetas på Naturhistoriska riksmuseet och merparten av införlivas i våra samlingar för pågående och framtidig forskning.

För närvarande arbetar jag med fokus på två geografiska områden, sydost Asien och Afrika. I Vietnam har fokus varit att samla in material från olika områden, och materialet används dels för storskaliga fylogenetiska analyser av olika släkten, och dels för att beskriva den relativt dåligt kända mångfalden i landet. I Afrika är fokus att summera upp kunskapen om nattsländor söder om Sahara (Afrotropiska regionen) till en katalog, att beskriva mångfalden av nattsländor på Madagaskar, och senast starta upp ett inventeringsprogram i Rwanda med samarbetspartners från detta land.

För att kunde tillhandahålla bra data för analyser av historien till den biologiska mångfalden behövs material från olika delar av världen, och som del av forskningen ingår fältarbete i olika länder, bland dessa är Tanzania (1990), Marocko (1988), Grekland (2000), Kanarieöarna (1994), Costa Rica (1994), Skandinavien (kontinuerligt), USA (1995, 2015), Svalbard (1987), Nya Kaledonien (2001, 2003-2004, 2006), Nya Zeeland (2005), Korsika (2005), Chile (2005/2006), Turkiet (2008), Peru (2009), Vietnam (2011, 2012, 2013, 2016) och Bolivia (2013).

Projektdeltagare vid NRM

Kjell Arne Johanson (projektledare)

Tobias Malm (assistent)

Rasa Bukontaite (assistent)

Externa projektdeltagare

Marianne Espeland (intendent), Zoological Research Museum Alexander Koenig, Tyskland

Janos Oláh (professor), Centre of Environmental Health, Debrecen, Ungern

Alice Wells (forskare), CSIRO, Australien

Simon Rukera Tabaro (lektor), Universitetet i Rwanda, Rwanda

Leonce Ngirinshuti (master student), Universitetet i Rwanda, Rwanda

Thai Hong Pham (forskare), Ledare av Centre for Insect Biodiversity and Systematics, Specimen Collections Management Department, Vietnam National Museum of Nature, Vietnam