Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Växtstekelgruppen Nematinae (Tenthredinidae) i Sverige

Nematinae. Foto: Hege Vårdal

Nematinae. Foto: Hege Vårdal

Sammanfattning

Vi gör systematiska studier av gruppen Nematinae som tillhör den störste växtstekelfamiljen Tenthredinidae. Projektet finansieras av Svenska Artprojektet och fokus är således på nordliga Europa och särskilt Sverige. Nematinae är dessutom särskilt artrikt i denna regionen och i Fennoskandia finns mer än 75 % av de europeiska arter av Nematinae och mer än 300 arter finns i Sverige. Larven är växtätare och är mer eller mindre värdspecifik och en stor andel av Nematinae-arterna äter eller inducerar galler på olika arter av vide (Salix). Klassificering och nomenklatur har varit mycket kaotisk och projektets första mål var att göra en ny släktesklassificering baserad på en molekylär fylogeni och en illustrerad bestämningsnyckel till världens släkten av Nematinae togs fram.

Revisioner görs för de flesta släkterna i Nematinae under projektets gång och molekylära tekniker visade sig vara viktiga för att lösa svåra taxonomiska problem. Färskt material för molekylära analyser samlas in särskilt i norra Sverige där Nematinae-steklarna och deras värdväxter finns i stora mängder. Sedan 2012 har vi hittat åtminstone 45 nya växtstekelarter för landet.

Forskningen finansieras av Svenska Artprojektet (STI) och Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (Tyskland)

Projektdeltagare vid NRM

Hege Vårdal (forskare, intendent)

Externa projektdeltagare

Andreas Taeger (projektledare, forskare), Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (SDEI), Müncheberg, Tyskland

Marko Prous (huvudforskare) SDEI

Andrew Liston (forskare) SDEI

Katja Kramp (forskare, molekylärlaboratoriepersonal) SDEI

Stefan Blank (forskare) SDEI

Erik Heibo (forskare) Lier, Norway

Veli Vikberg (forskare) Turenki, Finland

Matti Viiasaari (forskare) Helsinki, Finland

Tommi Nyman (researcher) University of Eastern Finland, Joensuu, Finland

Utvalda publikationer

Schmidt, S., Taeger, A., Morinière, J., Liston, A., Blank, S.M., Kramp, K., Kraus, M., Schmidt, O., Heibo, E., Prous, M., Nyman, T., Malm, T., Stahlhut, J. (2017) Identification of sawflies and horntails (Hymenoptera, ‘Symphyta’) through DNA barcodes: successes and caveats. Molecular Ecology Resources. doi: 10.1111/1755-0998.12614

Prous, M., Vikberg, V., Liston, A., Kramp, K. (2016) North-Western Palaearctic species of the Pristiphora ruficornis group (Hymenoptera, Tenthredinidae). Journal of Hymenoptera Research 51, 1-54. doi: 10.3897/jhr.51.9162

Prous, M., Kramp, K., Vikberg, V., Liston, A. (2017) North-Western Palaearctic species of Pristiphora (Hymenoptera, Tenthredinidae). Journal of Hymenoptera Research, in review

Prous, M., Blank, S.M., Goulet, H., Heibo, E., Liston, A., Malm, T., Nyman, T., Schmidt, S., Smith, D.R, Vårdal, H., Viitasaari, M., Vikberg, V., Taeger, A. (2014) The genera of Nematinae (Hymenoptera,Tenthredinidae). Journal of Hymenoptera Research 40, 1-69. doi: 10.3897/Jhr.40.7442

Prous, M., Heibo, E., Lønnve, O.J., Taeger, A., Vårdal, H. and Liston, A. (2014). Sawflies (Hymenoptera,Symphyta)newly recorded from Sweden. Entomologisk Tidskrift 135 (3): 135-146

Liston AD, Prous M (2014) Sawfly taxa (Hymenoptera, Symphyta) described by Edward Newman and Charles Healy. ZooKeys 398, 83–98. doi: 10.3897/zookeys.398.6595

Liston, A.D., Prous, M., Blank, S.M., Taeger, A., Heibo, E., Vårdal, H. (2013) Revising (half) the Nematinae (Tenthredinidae) of the West Palaearctic. Hamuli. Newsletter of the International Society of Hymenopterists 4, 1–5. Available from: http://www.hymenopterists.org/newsletters/hamuli/HamuliVol4Issue2.pdf