Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Systematik och taxonomi av nordvästpalearktiska Alysiinae (Hymenoptera: Braconidae)

Parasitstekel. Foto: Julia Stigenberg

Parasitstekel. Foto: Julia Stigenberg

Sammanfattning

Mitt forskningsintresse ligger bland parasitstekelfamiljen Braconidae. All medlemmar av familjen Braconidae är parasiter på andra insekter, där deras utveckling som larver sker på bekosntad av värdinsekten. Under årmiljoner har dessa fantastiska insekter utvecklats och anpassats till en specifik värd. Eftersom de genom årmiljoners anpassning är så sammanlänkade med sina värdar spelar parasitsteklar en enormt viktig roll inom populationsdynamiken bland övriga insekter. De är bland annat mycket viktiga som naturliga, biologiska skadedjursbekämpare.


De flesta steklar har utvecklat en nära mycket relation till en specifik insektsvärd. Det finns ungefär 30 underfamiljer braconider och min forskning fokuserar på underfamiljen Alysiinae (Spretkäksteklar). En av det mest uppseendeväckande och artrikaste av underfamiljerna. Alysiinerna parasiterar på flera familjer Diptera (flugor). Agromyzidae, Anthomyiidae, Calliphoridae, Chloropidae, Ephydridae och Phoridae hör till de vanligaste värdarna. Stekelhonan lägger ägg i en fluglarv och när larven växt till sig kläcks det en fullvuxen stekel ut ur flugans puparium istället för en fluga. Mer än 80 släkten har blivit beskrivna från Holarctis, ca 65 släkten är funna I Palearktis och av dessa är 55 släkten funna I Europa.

Forskningen finansieras av ArtDataBanken, SLU

Projektdeltagare vid NRM

Julia Stigenberg (projektledare)

Utvalda publikationer

Stigenberg, J. Ronquist, F. (2011) Revision of the Western Palearctic Meteorini (Hymenoptera, Braconidae), with a Molecular Characterization of Hidden Fennoscandian Species Diversity. Zootaxa 3084, 1–95

Stigenberg, J. (2013) Hidden creatures – systematics of the Euphorinae (Hymenoptera). Doktorsavhandling vid Stockholms Universitet. ISSN 978-91-7447-605-7.

Stigenberg, J., Boring, C.A., Ronquist, F. (2015) Phylogeny of the parasitic wasp subfamily Euphorinae (Braconidae) and evolution of its host preferences. Systematic Entomology 40, 570–591.