Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

FishBase Sverige

Sven kullander och Michael Norén samlar fisk i Myanmar. Foto: Michael Norén

Sven kullander och Michael Norén samlar fisk i Myanmar. Foto: Michael Norén

Sammanfattning

FishBase är världens största uppslagsverk om fisk, fritt tillgänglig på nätet. FishBase grundades 1988, och har som mål att sprida publicerad information om fisk; att erbjuda långtidslagring av information om fisk; att vara en plattform för information och utbildning om fisk och fiske; samt att vara ett gratis och lätt-tillgängligt informations och analysverktyg, med särskild inriktning på användare i utvecklingsländer. FishBase är ett konsortium med 11 medlemsorganisationer, i Sverige är Naturhistoriska riksmuseet medlem. FishBase huvudkontor är i Los Baños, Filippinerna.

Projektdeltagare vid NRM

Sven Kullander (Projekledare)

Michael Noren (Intendent)

Andrea Hennyey (Förste assistent)

Ann-Katrin Gustafsson (Byråassistent)

Externa projektdeltagare

FishBase konsortiet består av: WorldFish; Food and Agriculture Organization of the United Nations; GEOMAR; Sea Around Us; Muséum Nationa d’Histoire Naturelle; Royal Museum for Central Africa, Tervuren; Aristotle University of Thessaloniki; Chinese Academy of Fishery Science; Universidade Federal de Sergipe; Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel; University of British Columbia.

Publikationer

Kullander, S.O., Norén, M. (2016).  Danio htamanthinus (Teleostei: Cyprinidae), a new species of miniature cyprinid fish from the Chindwin River in Myanmar. Zootaxa 4178(4), 535.

Fernholm, B., Norén, M., Kullander, S.O., Quattrini, A.M., Zintzen, V., Roberts, C.D., Mok, H.K., Kuo, C.H. (2013). Hagfish phylogeny and taxonomy, with description of the new genus Rubicundus (Craniata, Myxinidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 51(4), 296-307.

Delling, B., Noren, M,. Kullander, S.O., González, J.A. (2011)Taxonomic review of the genus Trisopterus (Teleostei: Gadidae) with recognition of the capelan Trisopterus capelanus as a valid species. Journal of fish biology 79(5), 1236-60.