Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Publikationer

Här hittar du de senaste publikationerna som har producerats vid enheten. Du kan även söka efter tidigare publicerade artiklar.

Johanson KA, Mary NJ, Sjöberg T & Malm T 2020. Eighteen new species of Oecetis McLachlan 1877 (Trichoptera, Leptoceridae) from New Caledonia. Zootaxa 4809, 201-240.

Johanson KA, Pham TH, Malm T & Sjöberg T 2020. Description of six new species of Oecetis (Trichoptera, Leptoceridae) from Vietnam. Zootaxa 4816, 311-324.

Jordan A, Broad GR, Stigenberg J, Hughes J, Stone J, Bedford I, Penfield S, Wells R 2020. The potential of the solitary parasitoid Microctonus brassicae for the biological control of the adult cabbage stem flea beetle, Psylliodes chrysocephala. Entomologia Experimentalis Applicata 1-11. doi.org/10.1111/eea.12910länk till annan webbplats

Oláh, J., Vinçon G., Andersen T, Beshkov S, Ciubus C, Coppa G, Hendrich L, Johanson KA, Salokannel J & Szczesny B 2020, Revision of the European Rhyacophila fasciata species complex by fine phenomics of the paramere (Trichoptera, Rhyacophilidae). Opuscula Zoologica Budapest 51 (1), 21-54. http://dx.doi.org/10.18348/opzool.2020.1.21

Atherton, S. and Jondelius, U., 2020. Biodiversity between sand grains: Meiofauna composition across southern and western Sweden assessed by metabarcoding. Biodiversity Data Journal, 8, p.e51813. https://bdj.pensoft.net/article/51813/länk till annan webbplats

Ikoyi I, Egeter B, Chaves C, Ahmed M, Fowler A & Schmalenberger A 2020. Responses of soil microbiota and nematodes to application of organic and inorganic fertilizers in grassland columns. Biology and Fertility of Soils, 1–16.

Karlsson D, Hartop E, Forshage M, Jaschhof M & Ronquist F 2020. The Swedish Malaise Trap Project: a 15 year retrospective on a countrywide inventory. Biodiversity Data Journal 8: e47255

Ronquist F, Forshage M, Häggqvist S, Karlsson D, Hovmöller R, Bergsten J, Holston K, Britton T, Abenius J, Andersson B, Buhl PN, Coulianos CC, Fjellberg A, Gertsson CA, Hellqvist S, Jaschhof M, Kjaerandsen J, Klopfstein S, Kobro S, Liston A, Meier R, Pollet M, Riedel M, Rohacek J, Schuppenhauer M, Stigenberg J, Struwe I, Taeger A, Ulefors S, Varga O, Withers P & Gärdenfors U 2020. Completing Linnaeus’s inventory of the Swedish insect fauna: only 5,000 species left? PLoS ONE 15(3): e0228561

Forshage, M 2020. Vem samlade var under 1700- och 1800-talen? Entomofaunistikens grundläggande och förutsättningar i Sverige, landskap för landskap. Skörvnöpparn Supplement 5, 41 pp.

Jondelius U & Jondelius Y 2020. Acoelomorpha. Pp 44-53 in Schmidt-Rhaesa A (ed) Guide to the identification of marine meiofauna. Pfeil-Verlag, Munich.

 

Sök tidigare publikationer

Museets publikationer i zoologi kan sökas via DiVAlänk till annan webbplats, Det Digitala vetenskapliga arkivet, som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.