Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Medarbetare

På enheten för zoologi finns samlingsvårdare, intendenter, forskare och doktorander. Vi sitter i museets norra flygel och i huvudbyggnadens översta våning.

Personal på Enheten för Zoologi, 2017. Foto: Bengt Olofsson

Personal på Enheten för Zoologi, 2017. Foto: Bengt Olofsson

Adresser

Postadress

Enheten för Zoologi
Naturhistoriska Riksmuseet
P.O. Box 50007
SE-104 05 Stockholm

Faktureringsadress

Naturhistoriska riksmuseet
Ref 2204
FE 7727
831 90 ÖSTERSUND

Kontaktpersoner

E-postadresser skrivs som fornamn.efternamn@nrm.se

Enhetschef

Kjell Arne Johanson, 08-5195 4088

Biträdande enhetschef

Lena Gustavsson, 08-5195 5160

Sekreterare, ekonomiadministration

Ann-Katrin Gustafsson, 08-5195 4102

Samlingar

Tobias Malm, 08-5195 4124

Statens vilt

Peter Mortensen, 08-5195 4245

Anna Persson 08-5195 5141

Personal

Niklas Apelqvist Intendent. Insektsamlingen, svenska skalbaggar, samarbete med amatörentomologer. Koordinerar arbetet i enhetens entomologiska samlingar.

Sarah Atherton Forskare. Forskar på ädelstensmaskar och tvåstensmaskar.

Johannes Bergsten Förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos skalbaggar. Särskilt intresserad av Madagaskars fauna. Ansvarig för världssamlingen av skalbaggar.

Yngve Brodin Intendent. Mygg- och flugsamlingar, forskning fjädermyggor.

Bo Delling Intendent. Ansvarig för fisk, grod- och kräldjur. Fiskforskning, röntgen, förestår våtmagasinet.

Mattias Forshage Förste assistent. Samlingsvård och lån, Cnidaria.

Anna Gauffin Förste assistent. Samlingsvård, fågel och däggdjur. Ansvarig för samlingen av spindeldjur och mångfotingar.

Ann-Katrin Gustafsson Byråassistent. Ekonomiadministration.

Lena Gustavsson Förste intendent. Biträdande enhetschef, TEM-ansvarig, forskning om gördelmaskar. Ansvarig för annelidsamlingen. Koordinerar arbetet i enhetens evertebratzoologiska samlingar.

Andrea Hennyey Förste assistent. Samlingsvård. Fishbase. Ansvarig för PRAO och bibliotek.

Oleksandr Holovachov Förste intendent. Forskning om rundmaskar. Ansvarig för samlingen av bl a rundmaskar.

Rasmus Hovmöller (tjänstledig) Förste assistent. Ansvarig för kräftdjursamlingen och det entomologiska biblioteket.

Ulf Johansson Intendent, docent. Ansvarig för fågelsamling. Forskning fåglars evolution och biogeografi.

Kjell Arne Johanson Professor. Enhetschef, forskar om nattsländor.

Ulf Jondelius Professor. Forskar på ädelstensmaskar och tvåstensmaskar. Ämnesansvarig för Zoologisk systematik och evolutionsforskning. Undervisning.

Daniela Kalthoff Intendent, docent. Ansvarig för däggdjurssamlingen, forskning om recenta och fossila däggdjur. Praktikplatser (ej PRAO).

Gunvi Lindberg Förste assistent. Ansvarig för samlingarna av halvvingar och mikropreparat med kvalster och insekter.

Tobias Malm Intendent. Övergripande samlingskoordinator. Ansvarig för samlingen av nattsländor och fjärilar.

Peter Mortensen Intendent. Statens vilt, samlingsvård däggdjur och fågel. Koordinerar arbetet i enhetens vertebratzoologiska samlingar.

Peter Nilsson Förste assistent. Samlingsvård av fågel och däggdjur.

Michael Norén Intendent. Fisktaxonomi, administrerar FishBase.

Anna Persson Förste assistent. Samlingsvård, konservatorsarbete och statens vilt. Webredaktör. Ansvarig för samlingen av blötdjur och svampdjur.

Hiie Silberfeldt Förste assistent. Lån och digitalisering av kräftdjur.

Tin Sjöberg Vetenskaplig illustratör. Artbestämmande bilder av Svenska Nattsländor (Trichoptera).

Julia Stigenberg(tjänstledig)Förste assistent. Samlingsvård, fågel och däggdjur. Ansvarig för samlingen av spindeldjur och mångfotingar.

Sabine Stöhr Förste intendent. Forskning om ormstjärnor, koordinerar enhetens databaser, ansvarig för samlingar av bl a tagghudingar.

Carina Svensson Laboratorieassistent. TEM och histologisk preparering.

Hege Vårdal Intendent. Ansvarig för stekelsamlingen, forskning om steklar.

Erik Åhlander Förste assistent. Samlingsvård fisk, grod- och kräldjur, museisamlingarnas historia.

Emeriti

Bo Fernholm Forskning pirålar. Krill och fisk runt Antarktis. Valar.

Sven Kullander länk till annan webbplatsProfesson emeritus. Fiskforskning.

Doktorander, postdoktorer

Mohammed Ahmed Postdoktor. Forskning om rundmaskar.

Samuel Abalde Lago Postdoktor.

Meri Lähteenaro Doktorand. Vridvingar.

Bruna Calavante Doktorand.

Emma Wahlberg Postdoktor. Forskning om trips.

Chahinez Bouguerche Postdoktor.

Mihaly Foldvary Postdoktor.

Associerade

Jineth Berrio-Martinez Sydamerikanska däggdjur

Sven Boström Forskning om rundmaskar.

Christian Bäckstam Forskning om spindlar.

Olavi Grönwall Däggdjur

Bert Gustafsson Svenska fjärilar.

Torbjörn Kronestedt Forskning om spindlar.

Anders Warén Forskning om blötdjur.