Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Medarbetare

På enheten för zoologi finns samlingsvårdare, intendenter, forskare och doktorander. Vi sitter i museets norra flygel och i huvudbyggnadens översta våning.

Personal på Enheten för Zoologi, 2017. Foto: Bengt Olofsson

Personal på Enheten för Zoologi, 2017. Foto: Bengt Olofsson

Adresser

Postadress

Enheten för Zoologi
Naturhistoriska Riksmuseet
P.O. Box 50007
SE-104 05 Stockholm

Faktureringsadress

Naturhistoriska riksmuseet
Ref 2204
FE 7727
831 90 ÖSTERSUND

Kontaktpersoner

E-postadresser skrivs som fornamn.efternamn@nrm.se

Enhetschef

Kjell Arne Johanson, 08-5195 4088

Biträdande enhetschef

Lena Gustavsson, 08-5195 5160

Sekreterare, ekonomiadministration

Ann-Katrin Gustafsson, 08-5195 4102

Samlingar

Tobias Malm, 08-5195 4124

Statens vilt

Anna Lotsander, 08-5195 4116

Peter Mortensen, 08-5195 4245

Personal

Niklas Apelqvist Intendent. Insektsamlingen, svenska skalbaggar, samarbete med amatörentomologer. Koordinerar arbetet i enhetens entomologiska samlingar.

Sarah Atherton Forskare. Forskar på ädelstensmaskar och tvåstensmaskar.

Johannes Bergsten Förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos skalbaggar. Särskilt intresserad av Madagaskars fauna. Ansvarig för världssamlingen av skalbaggar.

Bo Delling Intendent. Ansvarig för fisk, grod- och kräldjur. Fiskforskning, röntgen, förestår våtmagasinet.

Mattias Forshage Förste assistent. Samlingsvård och lån, Cnidaria.

Anna Gauffin Förste assistent. Samlingsvård, fågel och däggdjur.

Ann-Katrin Gustafsson Byråassistent. Ekonomiadministration.

Lena Gustavsson Förste intendent. Biträdande enhetschef, TEM-ansvarig, forskning om gördelmaskar. Ansvarig för annelidsamlingen. Koordinerar arbetet i enhetens evertebratzoologiska samlingar.

Andrea Hennyey Förste assistent. Samlingsvård. Fishbase. Ansvarig för PRAO och bibliotek.

Oleksandr Holovachov Förste intendent. Forskning om rundmaskar. Ansvarig för samlingen av bl a rundmaskar.

Ulf Johansson Intendent, docent. Ansvarig för fågelsamling. Forskning fåglars evolution och biogeografi.

Kjell Arne Johanson Professor. Enhetschef, forskar om nattsländor.

Ulf Jondelius Professor. Forskar på ädelstensmaskar och tvåstensmaskar. Ämnesansvarig för Zoologisk systematik och evolutionsforskning. Undervisning.

Daniela Kalthoff Intendent, docent. Ansvarig för däggdjurssamlingen, forskning om recenta och fossila däggdjur. Praktikplatser (ej PRAO).

Gunvi Lindberg Förste assistent. Ansvarig för samlingarna av halvvingar och mikropreparat med kvalster och insekter.

Anna Lotsander Förste assistent. Koordinator för arbete med Statens Vilt.

Tobias Malm Intendent. Övergripande samlingskoordinator. Ansvarig för samlingen av nattsländor och fjärilar.

Peter Mortensen Intendent. Statens vilt, samlingsvård av däggdjur och fågel.

Peter Nilsson Förste assistent. Samlingsvård av fågel och däggdjur.

Michael Norén Intendent. Fisktaxonomi, administrerar FishBase.

Anna Persson Förste assistent. Koordinerar arbetet i enhetens vertebratzoologiska samlingar. Lån av svampdjur.

Hiie Silberfeldt Förste assistent. Hanterar utskick av zoologiska föremål. Lån och digitalisering av kräftdjur.

Tin Sjöberg Vetenskaplig illustratör. Artbestämmande bilder av Svenska Nattsländor (Trichoptera).

Sabine Stöhr Förste intendent. Forskning om ormstjärnor, koordinerar enhetens databaser, ansvarig för samlingar av bl a tagghudingar.

Carina Svensson Laboratorieassistent. TEM och histologisk preparering.

Hege Vårdal Intendent. Ansvarig för stekelsamlingen, forskning om steklar.

Emeriti

Bo Fernholm Forskning pirålar. Krill och fisk runt Antarktis. Valar.

Sven Kullander länk till annan webbplatsProfesson emeritus. Fiskforskning.

Doktorander, postdoktorer

Mohammed Ahmed Postdoktor. Forskning om rundmaskar.

Samuel Abalde Lago Postdoktor.

Meri Lähteenaro Doktorand. Vridvingar.

Bruna Calavante Doktorand.

Emma Wahlberg Postdoktor. Forskning om trips.

Chahinez Bouguerche Postdoktor.

Mihaly Foldvary Postdoktor.

Associerade

Jineth Berrio-Martinez Sydamerikanska däggdjur

Sven Boström Forskning om rundmaskar.

Yngve Brodin Mygg- och flugsamlingar, forskning fjädermyggor.

Christian Bäckstam Forskning om spindlar

William Englund Skalbaggar

Olavi Grönwall Däggdjur

Bert Gustafsson Svenska fjärilar

Rasmus Hovmöller Vridvingar

Torbjörn Kronestedt Forskning om spindlar

Torbjörn Ramqvist Skalbaggar

Julia Stigenberg Steklar

Raul Vicente Spindlar

Hans Erik Wanntorp Skalbaggar

Anders Warén Forskning om blötdjur.

Erik Åhlander Volontär. Samlingsvård fisk, grod- och kräldjur, museisamlingarnas historia.