Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Museets vetenskapliga samlingar

Fasaden av Naturhistoriska riksmuseet i delvis solsken

Våra samlingar av växter, djur, fossil och mineral är grunden för Naturhistoriska riksmuseet. För vår verksamhet är vetenskapligt värdefulla samlingar nyckeln till framgångsrik forskning, internationellt samarbete och levande utställningar.

En viktig uppgift för Naturhistoriska riksmuseet är att bevara och utveckla det höga vetenskapliga och kulturhistoriska värde våra samlingar har idag.

Samlingarna är museets kärna

Grunden för Naturhistoriska riksmuseets verksamhet är våra samlingar. Som resultat av närmare 300 år av forskningsresor och insamling rymmer de idag cirka 11 miljoner föremål av växter, djur, fossil, mineral och vävnadsprover.

Samlingarna består av föremål bevarade på olika sätt, logiskt sammanhängande och arrangerade i systematisk ordning. Samlingarna är alla starkt knutna till den verksamhet som pågår vid våra forskningsenheter.

Ett museum med vetenskapligt värdefulla samlingar ger stora möjligheter att bedriva framgångsrik forskning och är en attraktiv samarbetspartner inom forskarvärlden. Våra samlingar används dagligen av museets egna forskare, men efterfrågas också i stor utsträckning av forskare runt om i världen. Flitiga användare är även avancerade och specialintresserade amatörer, framför allt från Sverige.

En hög efterfrågan och utlåningsfrekvens för våra samlingar är inte bara ett bevis på deras höga status - utlån för forskningsändamål är också ett effektivt sätt att bearbeta och förädla samlingarna.

Gula blommor av Anisopappus paucidentata

Botaniska och mykologiska

Museets vetenskapliga samlingar av växter, svampar och alger innefattar omkring 4,4 miljoner föremål. Det gör dem till ett av världens största herbarier som omfattar stora mängder vetenskapligt och historiskt mycket betydelsefulla samlingar både från Sverige och från hela världen. Ett exempel är delar av Carl von Linnés samlingar

Uppstoppad näbbmus

Zoologiska

 De zoologiska samlingarna innehåller omkring 5 miljoner föremål. Till antalet dominerar insekter medan skelett av valar utgör de i särklass största föremålen. Samlingarna bygger mestadels på djur insamlade under expeditioner från olika delar av världen. Enhetens äldsta samlingar är från 1700-talet. Samlingarna expanderar fortlöpande genom omfattande fältarbete, huvudsakligen i Sverige och i tropiska och subtropiska regioner.

Två fossila hyoliter i sedimentär bergart

Paleontologiska

De paleontologiska samlingarna omfattar omkring 1,5 miljoner fossil och här finns allt från fossila växter, ryggradslösa djur, till stora däggdjur och reptiler. Även mikroskopiska fossil finns bevarade i tusentals preparat. Samlingarna representerar hela den geologiska tidskalan, från tiden innan kambrium till material från kvartärtiden. De största samlingarna kommer från Norden men nästan hela världen finns representerat.

Bergkristall mot svart bakgrund

Geologiska

De geologiska samlingarna består av ungefär 160 000 registrerade prover, som till hälften kommer från svenska fyndigheter. De omfattar mineral, bergarter och meteoriter. Mineral är de "byggstenar" som utgör jordens och hela solsystemets fasta beståndsdelar.

Säl liggande på sand

Miljöprovbanken

Miljöprovbanken, med 270 000 prover från främst fiskar, fåglar och däggdjur insamlade från 1964 och framåt, ligger till grund för museets miljögiftsforskning. Samlingen utgör även bas för övervakning av miljögifter i Sverige.

Lån ur samlingarna

Lånepolicy för vetenskapliga ändamålPDF (på engelska)

Lånepolicy allmänPDF

Vid frågor om samlingar och lån, kontakta respektive enhet.