Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Tobias Malm

Dr., Intendent

Kontakt

Tel: 08 519 541 24
E-post: tobias.malm@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. Mag. Sockholms Universitet, 2005

Fil. Dr. Stockholms Universitet, 2010

PostDoc: University of Eastern Finland (Joensuu) / University of Turku, Finland, 2010-2013

Ansvarsområden

Som Collection Manager har jag ett övergripande ansvar för vården av de zoologiska samlingarna. Mina huvuduppgifter består av organisering, databasregistrering, vård av och lån från de entomologiska samlingarna, framförallt Lepidoptera (dag- och nattfjärilar) och Trichoptera (nattsländor). Jag arbetar även med utveckling av databassystem samt samlingsvårdsutveckling.

Forskningsområde

Under mina masters- och doktorandstudier forskade jag på taxonomin och systematiken hos natsländorna, vilket senare skiftade till växtsteklar (Hymenoptera: Symphyta) under min postdok-period. Jag är alltjämt involverad till olika grad i forskningsprojekt inom båda dessa grupper.