Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Botanik och mykologi

Enheten för botanik förvaltar Naturhistoriska riksmuseets samlingar av fröväxter, svampar, slemsvampar, lavar, alger, mossor och bakterier. Vi bedriver organismcentrerad forskning inom botanik och mykologi främst inom fylogenetisk systematik, taxonomi och biodiversitet.

Samlingar

Samlingarna är både vetenskapligt och kulturhistoriskt värdefulla och används kontinuerligt i enhetens egna forskningsprojekt, men också av andra forskare i Sverige och runt om i världen.

Enheten har ett av världens största herbarier av fanerogamer, och ett av de fem största mossherbarierna i världen. Samlingarna innehåller föremål från hela världen.

Läs mer om våra samlingar

Forskning

Forskningen inom botanik och mykologi är organismcentrerad, och baserars till stor del av våra samlingar. Den rör huvudsakligen frågor inom det systematiska ämnesområdet, där studier av växternas och svamparnas (inklusive lavar) yttre och inre byggnad samt av arvsmassan, ligger till grund för modeller om deras släktskap och evolutionshistoria.

Forskare vid enheten gör även taxonomiska revisioner av olika växt- och svampsläkten.

Flera medarbetare forskar kring och arbetar aktivt med bevarandet av världens biodiversitet.

Läs mer om vår forskningöppnas i nytt fönster

Lån och bytesverksamhet

Forskare från institutioner i Sverige och utomlands besöker regelbundet Naturhistoriska riksmuseet, eller lånar ut föremål, för att studera samlingarna.

Har du frågor angående lån eller byten av föremål i samlingarna läs mer på vår sida om lån- och bytesverksamhet.

Hur säkerställer jag att mitt paket med lånat material kommer genom den svenska tullen? Läs härPDF

Kontakt

Enhetschef

Mats Wedin

Sekreterare

Ulla-Karin Skärlundlänk till annan webbplats

Samlingar

Dennis Strid

Kontakta medarbetare

Till Sök medarbetare

Postadress

Box 50007
104 05 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 13
Stockholm

Telefon

08-519 540 00