Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Botanik

Enheten för botanik förvaltar Naturhistoriska riksmuseets samlingar av fröväxter, svampar, slemsvampar, lavar, alger, mossor och bakterier.

Samlingarna är både kulturhistoriskt och vetenskapligt värdefulla och används kontinuerligt i enhetens egna forskningsprojekt, men också av andra forskare i Sverige och runt om i världen.

Samlingar

Enheten har ett av världens största herbarier av fanerogamer och de kryptogambotaniska samlingarna innehåller föremål från hela världen.

Läs mer om våra samlingar

Forskning

Forskningen inom fanerogambotanik rör huvudsakligen frågor inom det systematiska ämnesområdet, där studier av växternas yttre och inre byggnad samt av arvsmassan, ligger till grund för modeller om deras släktskap och evolutionshistoria.

Taxonomiska revisioner av olika växtsläkten samt morfologiska studier är andra forskningsområden inom fanerogambotanik.

Vid enheten bedrivs forskning inom kryptogambotanik kring släktskap hos mossor och sporsäcksvampar.

Läs mer om vår forskning

Lån och bytesverksamhet

Forskare från institutioner i Sverige och utomlands besöker regelbundet Naturhistoriska riksmuseet för att studera samlingarna.

Har du frågor angående lån eller byten av föremål i samlingarna läs mer på vår sida om lån- och bytesverksamhet.

Kontakt

Enhetschef

Professor Arne Anderberglänk till annan webbplats

Sekreterare

Ulla-Karin Skärlundlänk till annan webbplats

Kontakta medarbetare

Till Sök medarbetare

Postadress

Box 500 07
104 05 Stockholm
Sweden

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 7
Stockholm

Telefon

46-8-51 95 40 00

Fax

46-8-51 95 42 21