Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Medarbetare och kontakt

På botaniska enheten finns forskare, samlingsvårdare och intendenter. Vi sitter nästan allihop i botanhuset, som ligger intill museets huvudbyggnad framför vegamonumentet.

Adresser och fax

Postadress

Box 50007
104 05 Stockholm

Faktureringsadress

Naturhistoriska riksmuseet
Referens 2214
FE 07
SE-838 73 FRÖSÖN

Leveransadress

Svante Ahrenius väg 3
114 18 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 7  Stockholm

Fax

08-51 95 42 21

Kontakta medarbetare

Till Sök medarbetare

 

Kontaktpersoner

E-postadresser skrivs som fornamn.efternamn@nrm.se

Enhetschef

Arne Anderberg, 08-5195 4157

Ställföreträdande enhetschef

Lars Hedenäs, 08-5195 4214

Sekreterare, ekonomiadministration

Ulla-Karin Skärlund, 08-5195 4019

Samlingar

Johannes Lundberg, 08-5195 4215

Medarbetare

Ordinarie personal

Anna-Lena Anderberg, intendent. Samlingsvård och lån, svampar.

Arne Anderberg, professor, enhetschef. Forskar på släktskap och systematik hos ljungordningen och korgblommiga växter. Delprojektledare för Botanhusrenoveringen.

Marcus Arnerup, förste assisent. Samlingsvård och lån, internationella kärlväxtsamlingarna.

Annika Bengtson, förste assistent. Samlingsvård och lån, främst mossor. Forskar på släktskap och systematik hos korgblommiga växter.

Irene Bisanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, första intendent. Forskar på mossornas reproduktionsbiologi och på vilka faktorer som ligger bakom förändringarna i mossdiversitet. Hon är Co-chair för IUCN Bryophyte Specialist Grouplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åsa Dalsätt, intendent. Samlingsvård och lån, främst lavar och kärlväxter. Projektledare för verksamhetslogistiken kring Botanhusrenoveringen. Enhetens arbetsmiljöombud och huvudskyddsombud för museet.

Mia Ehn, intendent. Samlingsvård och lån, internationella kärlväxtsamlingarna. Delprojektledare för Botanhusrenoveringen.

Siv Ekelund, assistent. Samlingsvård, nordiska kärlväxtsamlingarna. Växtmontering.

Erik Emanuelsson, förste assistent. Tjänstledig.

Marianne Hamnede, förste assistent. Samlingsvård och lån av främst lavar, mossor och alger.

Karen Hansen, förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos skålsvampar. Ansvarig för enhetens kemikaliehantering.

Lars Hedenäs, förste intendent, ställföreträdande enhetschef. Forskar på släktskap och systematik hos mossor. Leder museets arbete med ABS-frågor (Nagoyaprotokollet).

Annelie Jörgensen, förste assistent. Samlingsvård, främst mossor.

Jennifer Kearey, förste assistent. Fotografering av samlingar.

Gunilla Dahlerus Lehman, förste assistent. Samlingsvård, internationella kärlväxtsamlingarna. Enhetens miljöledningsrepresentant och intern miljörevisor vid museet.

Johannes Lundberg, intendent. Samlingsvård, verksamhetsledare för enhetens samlingsarbete. Delprojektledare för Botanhusrenoveringen.

Göran Odelvik, förste assistent. Samlingsvård och lån, främst lavar och nordiska kärlväxtsamlingarna.

Elin Ohlsson, förste assistent. Samlingsvård och databasadministration, främst kryptogamsamlingarna.

Sylvain Razafimandimbison, förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos kaffeväxterna. Särskilt intresserad av Madagaskars flora.

Karin Santos, intendent. Samlingsvård, internationella kärlväxtsamlingarna. Leder enhetens deltagande i ReFlora-projektet.

Ulla-Karin Skärlund, byråassistent. Administration.

Dennis Strid, förste assistent. Samlingsvård. Delprojektledare för Botanhusrenoveringen.

Ulf Swenson, förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos tuggummiväxterna. Ansvarig för kärlväxtbiblioteket. Delprojektledare för Botanhusrenoveringen.

Mats Wedin, professor. Forskar på släktskap och systematik hos lavar. Verksamhetsledare för enhetens laboratorier, ansvarig för kryptogambiblioteket. Delprojektledare för Botanhusrenoveringen.

Postdoktorer, gästforskare och associerade

Samantha Fernández-Brime, gästforskare. Forskar på släktskap och systematik hos lavar.

Thomas Karlsson, intendent emeritus. Nordiska kärlväxtsamlingarna.

Jens Klackenberg, förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos oleanderväxterna.

Alica Kosuthova, postdoktor. Forskar på släktskap och systematik hos lavar.

Ana Millanes, gästforskare. Forskar på släktskap och systematik hos lavar.

Bertil Nordenstam, professor emeritus. Forskar på släktskap och systematik hos korgblommiga växter och tidlöseväxter.

Ibai Olariaga Ibarguren, postdoktor. Forskar på släktskap och systematik hos svampar.

Maria Prieto, gästforskare. Forskar på släktskap och systematik hos lavar.

Lennart Stenberg, intendent emeritus. Nordiska kärlväxtsamlingarna.

Anders Theler, professor emeritus. Forskar på släktskap och systematik av lavar.