Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Medarbetare och kontakt

Medarbetarna på den botaniska enheten arbetar med forskning och samlings-
förvaltning. För närvarande sitter nästan alla i de tillfälliga paviljongerna mitt emot Frescatihallen under tiden som botanhuset renoveras.

Adresser och fax

Postadress

Box 50007
104 05 Stockholm

Faktureringsadress

Naturhistoriska riksmuseet
Referens 2214
FE 07
SE-838 73 FRÖSÖN

Leveransadress

Leveranser under 20 kg: Svante Ahrenius väg 3
Tyngre eller klumpiga leveranser: till beställerens kontor; ingång Svante Arrhenius väg 15 
114 18 Stockholm

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 13 
114 18 Stockholm

Återkommande lån/inlån

Hur säkerställer jag att mitt paket med lånat material kommer genom den svenska tullen? Läs härPDF

Kontakta medarbetare

Till Sök medarbetare 

Kontaktpersoner

E-postadresser skrivs som fornamn.efternamn@nrm.se

Tf. enhetschef

Mia Ehn

Stf. enhetschef

Mats Wedin

Sekreterare, ekonomiadministration

Ulla-Karin Skärlund, 08-5195 4019

Samlingar

Johannes Lundberg, 08-5195 4215

Medarbetare

Ordinarie personal

Anna-Lena Anderberg, Intendent. Samlingsvård och lån, svampar.

Annelie Jörgensen, Förste assistent. Samlingsvård och lån; främst mossor, lavar och svampar.

Annika Bengtson, intendent. Samlingsvård och lån, främst kärlväxter. Forskar på släktskap och systematik hos korgblommiga växter. Enhetens arbetsmiljöombud.

Arne Anderberg, Professor. Forskar på släktskap och systematik hos ljungordningen och korgblommiga växter.

Dennis Strid, Förste assistent. Samlingsvård.

Elin Ohlsson,öppnas i nytt fönster Förste assistent. Samlingsvård och databasadministration, främst kryptogamsamlingarna.

Erik Emanuelsson, Förste assistent.

Göran Odelvik, Förste assistent. Samlingsvård och lån, främst lavar och nordiska kärlväxtsamlingarna.

Irene Bisangöppnas i nytt fönster, Första intendent. Forskar på mossornas reproduktionsbiologi och på vilka faktorer som ligger bakom förändringarna i mossdiversitet. Hon är Co-chair för IUCN Bryophyte Specialist Group.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jennifer Keareyöppnas i nytt fönster, Förste assistent. Fotografering av samlingar.

Johannes Lundberg, Intendent. Samlingsvård, verksamhetsledare för enhetens samlingsarbete. Delprojektledare för Botanhusrenoveringen.

Karen Hansen, Förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos skålsvampar. Ansvarig för enhetens kemikaliehantering.

Karin Santos, Intendent. Samlingsvård, internationella kärlväxtsamlingarna. Leder enhetens deltagande i ReFlora-projektet.

Lars Hedenäs, Förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos mossor. Leder museets arbete med ABS-frågor (Nagoyaprotokollet).

Marcus Arnerup, Förste assisent. Samlingsvård och lån, internationella kärlväxtsamlingarna.

Mats Wedin, Professor, stf. enhetschef. Forskar på släktskap och systematik hos lavar. Verksamhetsledare för enhetens laboratorier, ansvarig för kryptogambiblioteket.

Mia Ehn, Tf. enhetschef. Samlingsvård och lån, internationella kärlväxtsamlingarna.

Siv Ekelund, Assistent. Samlingsvård, nordiska kärlväxtsamlingarna. Växtmontering.

Sylvain Razafimandimbison, Förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos kaffeväxterna. Särskilt intresserad av Madagaskars flora.

Ulf Swenson, Förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos tuggummiväxterna. Ansvarig för kärlväxtbiblioteket.

Ulla-Karin Skärlund, Byråassistent. Administration.

Åsa Dalsätt, Intendent. Samlingsvård och lån, främst lavar och kärlväxter.

Doktorander, postdoktorer, gästforskare och associerade

Timo Kosonen, Doktorand.

Jono Winnel, Masterstudent.

Juan Zamora, Postdoktor.

Alica Kosuthova, Forskare. Forskar på släktskap och systematik hos lavar.

Mieko Kono, länk till annan webbplatsForskare.

Veera Tuovinen, Gästforskare.

Ibai Olariaga Ibarguren, länk till annan webbplatsGästforskare

Ana Millanes, Gästforskare. Forskar på släktskap och systematik hos lavar.

Maria Prieto, Gästforskare. Forskar på släktskap och systematik hos lavar.

Anders Theler, Professor emeritus. Forskar på släktskap och systematik av lavar.

Bertil Nordenstam, Professor emeritus. Forskar på släktskap och systematik hos korgblommiga växter och tidlöseväxter.

Jens Klackenberg, Volontär. Forskar på släktskap och systematik hos oleanderväxterna.

Lennart Stenberg, Volontär. Nordiska kärlväxtsamlingarna.