Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Medarbetare och kontakt

Medarbetarna på den botaniska enheten arbetar med forskning och samlings-
förvaltning. För närvarande sitter nästan alla i de tillfälliga paviljongerna mitt emot Frescatihallen under tiden som botanhuset renoveras.

Adresser

Postadress (brev)

Box 50007
104 05 Stockholm

Faktureringsadress

Naturhistoriska riksmuseet
Referens 2208
FE 7727
831 90 ÖSTERSUND

Leveransadress

Leveranser under 20 kg: Svante Ahrenius väg 3
Tyngre eller klumpiga leveranser: till beställarens kontor; ingång Svante Arrhenius väg 15 
114 18 STOCKHOLM

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 13 
114 18 Stockholm

Återkommande lån/inlån

Hur säkerställer jag att mitt paket med lånat material kommer genom den svenska tullen? Läs härPDF

Kontakta medarbetare

Till Sök medarbetare 

Kontaktpersoner

E-postadresser skrivs som fornamn.efternamn@nrm.se

Enhetschef

Mats Wedin

Sekreterare

Ulla-Karin Skärlund, 08-5195 4019

Samlingar

Dennis Strid, 08-5195 5152

Medarbetare

Ordinarie personal

Anna-Lena Anderberg, Intendent. Samlingsvård och lån, svampar.

Annelie Jörgensen, Förste assistent. Samlingsvård och lån; främst mossor, lavar och svampar.

Annika Bengtson, Intendent. Samlingsvård och lån, främst kärlväxter. Forskar på släktskap och systematik hos korgblommiga växter.

Antoine Simon, Förste intendent

Dennis Strid, Förste assistent. Samlingsvård, verksamhetsledare för enhetens samlingsarbete.

Elin Ericson,öppnas i nytt fönster Förste assistent. Samlingsvård och databasadministration, främst kryptogamsamlingarna.

Erik Emanuelsson, Förste assistent.

Göran Odelvik, Förste assistent. Samlingsvård och lån, främst lavar och nordiska kärlväxtsamlingarna.

Irene Bisangöppnas i nytt fönster, Första intendent. Forskar på mossornas reproduktionsbiologi och på vilka faktorer som ligger bakom förändringarna i mossdiversitet. Co-chair för IUCN Bryophyte Specialist Group.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jennifer Keareyöppnas i nytt fönster, Förste assistent. Fotografering av samlingar.

Johannes Lundberg, Intendent. Samlingsvård och lån.

Karen Hansen, Förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos skålsvampar. Ansvarig för enhetens kemikaliehantering.

Karin Santos, Intendent. Samlingsvård, internationella kärlväxtsamlingarna. Enhetens arbetsmiljöombud.

Lars Hedenäs, Förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos mossor.

Marcus Arnerup, Förste assistent. Samlingsvård och lån, internationella kärlväxtsamlingarna.

Mats Wedin, Professor, enhetschef. Forskar på släktskap och systematik hos lavar. Verksamhetsledare för enhetens laboratorier, ansvarig för kryptogambiblioteket.

Mia Ehn, Intendent. Samlingsvård och lån, internationella kärlväxtsamlingarna.

Siv Ekelund, Assistent. Samlingsvård, nordiska kärlväxtsamlingarna. Växtmontering.

Sylvain Razafimandimbison, Förste intendent. Forskar på släktskap och systematik hos kaffeväxterna. Särskilt intresserad av Madagaskars flora.

Ulf Swenson, Förste intendent, Biträdande enhetschef. Forskar på släktskap och systematik hos tuggummiväxterna. Ansvarig för kärlväxtbiblioteket.

Ulla-Karin Skärlund, Byråassistent. Administration.

Åsa Dalsätt, Intendent. Samlingsvård och lån, främst lavar och kärlväxter.

Doktorander, postdoktorer, gästforskare, associerade och tidsbegränsade

Timo Kosonen, Doktorand

Mieko Konolänk till annan webbplats, Gästforskare

Maria Prieto, Gästforskare

Jono Winnel, Doktorand vid SU

Alica Kosuthova, Forskare. Forskar på släktskap och systematik hos lavar.

Marianne Hamnedelänk till annan webbplats, Växtmontering och registrering

Marianne Bergwalllänk till annan webbplats, Växtmontering

Gunilla Lehmanlänk till annan webbplats,Växtmontering och registrering

Hannah Salterlänk till annan webbplats, Växtmontering och registrering

Yasmin Sjöholmlänk till annan webbplats, Registrering

Anders Tehler, Professor emeritus. Forskar på släktskap och systematik av lavar.

Arne Anderberg, Professor emeritus. Forskar på släktskap och systematik hos ljungordningen och korgblommiga växter.

Bertil Nordenstam, Professor emeritus. Forskar på släktskap och systematik hos korgblommiga växter och tidlöseväxter.

Jens Klackenberg, Associerad forskare. Forskar på släktskap och systematik hos oleanderväxterna.

Lennart Stenberg, Volontär. Nordiska kärlväxtsamlingarna.