Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Johannes Lundberg

Intendent; Collection manager

Kontakt

Tel: 08-519 542 15

johannes.lundberg@nrm.se

Utbildning

Fil. mag. Uppsala universitet, 1996

Fil. dr. Uppsala universitet, 2001

Arbetsuppgifter

Jag är verksamhetsledare för samlingsarbetet vid enheten för botanik.

Detta innefattar arbetsledning och mer övergripande planering av arbetet med att berika, bevara och tillgängliggöra enhetens samlingar (kärlväxter, mossor, alger, svampar och lavar), såväl som den dagliga skötseln av samlingarna såsom att administrera låneförfrågningar och bytesverksamhet, gästforskarbesök och accession. Jag deltar även i utvecklandet och administrerandet av enhetens databaser över föremål och samlingshantering.

Intressen

I min forskning har jag tidigare arbetat med släktskapsförhållandena inom en större grupp blomväxter, campanuliderna, och då särskilt inom ordningen Asterales.

På senare tid har jag deltagit i arbetet med att kartlägga den biologiska mångfalden i Kungsträdgårdens tunnelbanestation samt att bättre förstå hur mikroorganismer deltar i droppstenars (speleotems) bildande och nedbrytning.

Projekt

Projekt I. Underjordiska ekosystem i stadsmiljöer (Projekt vid enheten för palaeobiologi)

Publikationer

ResearchGatelänk till annan webbplats

DiVA (2013-)länk till annan webbplats

@johanneslundberg.se (forskning)länk till annan webbplats

@johanneslundberg.se (grottor)länk till annan webbplats