Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Vår forskning

Vid enheten för botanik bedriver vi organismcentrerad forskning inom botanik och mykologi (inklusive lichenologi). Fokus ligger på fylogenetisk systematik, biodiversitetsmönster i tid och rum, och taxonomi.

Vi undersöker evolutionära frågeställningar på alla taxonomiska nivåer från artnivån och därunder till hela fylum. Vår forskning rör både organismer i Sverige och sådana som bara finns i andra världsdelar, ofta i tropikerna. I våra projekt använder vi många olika metoder, exempelvis DNA-analyser inklusive genomik, och undersökningar av morfologi och evolutionära strategier. Vi samarbetar med kollegor på museet såväl som i nationella och internationella nätverk.

Vår forskning innefattar även revisioner och taxonomiska studier, vilket leder till beskrivning av nya arter och andra taxa, och floristiska och mykologiska inventeringar. Många av oss medverkar även i arbeten med bevarande av biologisk mångfald och rödlistning av arter.

Nedan beskriver vi på svenska ett urval av forskningsprojekt som bedrivs inom botanik och mykologi vid enheten. Om du är nyfiken, hittar du fler projektbeskrivningar här, på vår engelska sidaöppnas i nytt fönster.

Gula blommor av Anisopappus paucidentata

Kartläggning av Athroismeaes fylogeni med hjälp av molekylära metoder och morfologiska studier.

Orangea blommor på buske

Långsiktigt projekt om fylogeni och taxonomi hos korgblommiga växter, en av de artrikaste familjerna av blomväxter.

Mossan Sarmentypnum exannulatum i ett kärr

Långsiktigt projekt där den genetiska diversiteten hos mossor studeras.

Manga gula frukter på marken av västen Planchonella spathula 

Långsiktigt projekt om fylogeni, systematik, utbredning och koloniseringsmönster hos tuggummiväxter.