Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Systematik och fylogeni hos tuggummiväxter (Sapotaceae)

Manga gula frukter på marken av västen Planchonella spathula 

Frukt av Planchonella spathulata, en återinförd endemisk art på Hawaii. Foto: Ulf Swenson

Sammanfattning

Växtfamiljen Sapotaceae, eller tuggummiväxter, omfattar ungefär 1300 arter buskar till gigantiska träd i alla världens tropiker. Familjen har många användningsområden för oss människor som för tandhälsan, mat och värdefullt byggmaterial. En instabil namnsättning har lett till förvirring, missförstånd och ohanterliga bestämningsnycklar för identifiering av arterna.

Min forskning är baserad på molekylära data och analyseras i ett Bayesiskt ramverk där vi avgränsar naturliga släkten, beskriver dess morfologi, utbredning, ursprung och kolonisering i tid och rum. Vi upptäcker ständigt nya arter i både fält och i samlingar. Den biologiska mångfalden står inför en massutrotning förorsakad av människan och det är viktigare än någonsin att beskriva den för vetenskapen samt att skydda den för framtida generationer.

Utbredningen av växter och djur i vår värld förklaras antingen genom vikarians eller spridning. Vår forskning har visat att vikarians kan ha hänt, till exempel över den antarktiska kontinenten långt innan den täcktes av glaciärer, men att långspridning har mycket större förklarande kraft. Kolonisering av öar i Stilla havet, huvudsakligen från väst till öst, har ägt rum sedan 45 miljoner år sedan, vanligtvis i samklang när öarna utvecklades.

Forskningen fokuserar för närvarande på underfamiljen Chrysophylloideae i Sydamerika och Sydostasien. Den reviderade släktesklassificering vi arbetar med för Sydamerika visar sig delvis överensstämma med den som föreslogs redan av den franska botanisten Jean Baptiste Louise Pierre (1833–1905) från 1890–91. Vi reviderar även släktena Planchonella och Pleioluma i Asien och Nya Guinea. Dessa två släkten innehåller omfattar många obeskrivna arter.

Projektdeltagare vid museet

Ulf Swenson (projektledare)

Externa projektdeltagare

Universitetet Federal do Espirito, Brasilien

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Brasilien

Missouri botaniska trädgård, USA

Utvalda publikationer

Swenson, U., P. P. Lowry II, B. Cronholm & S. Nylinder. 2020. Resolving the relationships of the enigmatic genera Beauvisagea and Boerlagella, and the position of Planchonella suboppositifolia. Taxon 69: 998–1015. doi.org/10.1002/tax.12313

Faria, A. D., J. R. Pirani, J. E. L. S. Ribeiro, S. Nylinder, M. H. Terra, P. P. Ribeiro & U. Swenson. 2017. Towards a natural classification of subfamily Chrysophylloideae (Sapotaceae) in the Neotropics. Botanical Journal of the Linnean Society 185: 27–55. doi.org/10.1093/botlinnean/box042