Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Samlingar

De botaniska samlingarna är både kulturhistoriskt och vetenskapligt värdefulla och används kontinuerligt i forskningsprojekt.

Tillfälligt stopp för utlån och besök i våra samlingar!

De botaniska samlingarna vid Naturhistoriska riksmuseet (S) är för närvarande inte tillgängliga för lån eller för besökare. Under tiden som herbariebyggnaden renoveras förvaras samlingarna på annan ort. Vi tar dock med tacksamhet emot gåvor och utbyten, liksom återkommande lån. Har du frågor kontakta oss gärna på adressen herbarium@nrm.se.

Hur används samlingarna

Samlingarna används dels i den forskning som pågår vid enheten och besöks också årligen av ett stort antal forskare från hela världen som kommer för att studera materialet.

​Lån- och bytesverksamhet

Enheten har också en stor låne- och bytesverksamhet med andra herbarier runt om i världen, som du kan läsa mer om under Museets samlingar och lån.

Hur säkerställer jag att mitt paket med lånat material kommer genom den svenska tullen? Läs här.PDF

Samlingsdatabaser

I herbariedatabasenlänk till annan webbplats kan du söka efter hittills registrerade föremål och arter av svampar, lavar, alger, mossor och kärlväxter i våra samlingar.

Våra databaser finns också sökbara i den nationella herbariedatabasen Virtuella Herbarietlänk till annan webbplats, där även herbarierna i Göteborg, Lund, Oskarshamn, Umeå och Uppsala ingår.

Kärlväxter

De botaniska samlingarna har sitt ursprung i Kungliga Vetenskapsakademiens naturaliekabinett från 1739, men har under åren växt genom insamling och förvärv av vetenskapligt viktiga samlingar. Herbariesamlingarna innehåller idag omkring 3 miljoner exemplar.

Av praktiska skäl delas samlingarna upp i två olika herbarier:

Nordiska herbariet innehåller växter från de nordiska länderna, men sådant material finns även i andra delsamlingar.

Internationella kärlväxtherbariet t innehåller växter från alla andra delar av världen, och inkluderar det tidigare regnellherbariet med växter från Syd- och Centralamerika.

​Palynologiska samlingar

Palynologiska samlingar - internationell, skandinavisk och historisk samling av pollen och sporer.

Kryptogamsamlingarna

Det första noterade bidraget till Kungliga vetenskapsakademins naturaliesamlingar, som senare skulle komma att bli Naturhistoriska riksmuseet, var en svamp, Clavaria ramosissima, tagen på timret till ett skepp. Den skänktes till Akademin av Jonas Alströmer i augusti 1739.

Föremål i spritburkar

Typsamlingar

Alla arter som beskrivits har typexemplar, det vill säga exemplar som legat till grund för beskrivningen. Dessa så kallade typer är av särskilt intresse om man vill veta exakt vilken art en forskare menat med sin beskrivning.

Det händer ofta att det som man länge betraktat som en enda art visar sig vara två distinkta arter. Det innebär att en av de två måste ges ett nytt namn och då anger typexemplaret vilken av de två det existerande namnet tillhör. Läs mer om vår typsamling.

Alla kärlväxttyper och stora delar av kryptogamtyperna har blivit avbildade under Skanningprojektet.

Historiska samlingar

Särskilt viktiga historiska samlingar med både kulturhistoriskt och vetenskapligt intresse hålls separat, till exempel Linnéherbariet med delar av Carl von Linnés herbarium, Antonius Münchenbergs herbarium vivum som är en av de äldsta daterade växtsamlingen på Naturhistoriska riksmuseet och Celsius Flora Uplandica från tidigt 1700-tal.