Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Samlingar

De botaniska samlingarna är både kulturhistoriskt och vetenskapligt värdefulla och används kontinuerligt i forskningsprojekt.

Tillfälligt stopp för utlån och besök i våra samlingar!

De botaniska samlingarna vid Naturhistoriska riksmuseet (S) är för närvarande inte tillgängliga för lån eller för besökare. Under tiden som herbariebyggnaden renoveras förvaras samlingarna på annan ort. Vi tar dock med tacksamhet emot gåvor och utbyten, liksom återkommande lån. Har du frågor kontakta oss gärna på adressen herbarium@nrm.se.

Hur används samlingarna

Samlingarna används dels i den forskning som pågår vid enheten och besöks också årligen av ett stort antal forskare från hela världen som kommer för att studera materialet.

​Lån- och bytesverksamhet

Enheten har också en stor låne- och bytesverksamhet med andra herbarier runt om i världen, som du kan läsa mer om under Museets samlingar och lån.

Hur säkerställer jag att mitt paket med lånat material kommer genom den svenska tullen? Läs här.PDF

Fanerogambotanik

De botaniska samlingarna har sitt ursprung i Kungliga Vetenskapsakademiens naturaliekabinett från 1739, men har under åren växt genom insamling och förvärv av vetenskapligt viktiga samlingar. Herbariesamlingarna innehåller idag omkring 3 miljoner exemplar.

Samlingsdatabaser

Stora delar av de botaniska samlingarna finns tillgänglig via vår herbariedatabas.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Av historiska och praktiska skäl delas samlingarna upp i tre olika herbarier:

Nordiska herbariet innehåller växter från de nordiska länderna, men sådant material finns även i andra delsamlingar.

Regnellska herbariet innehåller växter från Syd- och Centralamerika.

Allmänna Herbariet innehåller växter från alla andra delar av världen.

Typsamlingar

Alla arter som beskrivits har typexemplar, det vill säga exemplar som legat till grund för beskrivningen. Dessa så kallade typer är av särskilt intresse om man vill veta exakt vilken art en forskare menat med sin beskrivning.

Det händer ofta att det som man länge betraktat som en enda art visar sig vara två distinkta arter. Det innebär att en av de två måste ges ett nytt namn och då anger typexemplaret vilken av de två det existerande namnet tillhör. Läs mer om vår typsamling.

Alla kärlväxttyper och stora delar av kryptogamtyperna har blivit avbildade under Skanningprojektet.

Historiska samlingar

Två historiska samlingar som har både kulturhistoriskt och vetenskapligt intresse hålls separat, nämligen:

Linnéherbariet med delar av Carl von Linnés herbarium.

Swartzherbariet som innehåller Olof Swartz insamlingar från Västindien.

Andra historiska samlingar från tidigt 1700-tal är
Antonius Mûnchenbergs herbarium vivum - den äldsta daterade växtsamlingen på Naturhistoriska riksmuseet.

Celsius Flora Uplandica - en av de äldsta växtsamlingarna på Naturhistoriska riksmuseet.

​Palynologiska samlingar

Palynologiska samlingar - internationell, skandinavisk och historisk samling.

Kryptogamsamlingarna

Det första noterade bidraget till Kungliga vetenskapsakademins naturaliesamlingar, som senare skulle komma att bli Naturhistoriska riksmuseet, var en svamp, Clavaria ramosissima, tagen på timret till ett skepp. Den skänktes till Akademin av Jonas Alströmer i augusti 1739.

Föremål i spritburkar

Samlingsdatabaser

Delar av samlingarna finns registrerade i sökbara databaser
Alger
Bakterier
Lavar
Mossor
Svampar
Ormbunksväxter

I herbariedatabasenlänk till annan webbplats kan du söka efter hittills registrerade föremål och arter av svampar, lavar, alger, mikroskoppreparat av kiselalger (mikroalger), mossor och kärlväxter i våra samlingar.

Våra databaser finns också sökbara i den nationella herbariedatabasen Virtuella Herbarietlänk till annan webbplats, där även herbarierna i Göteborg, Lund, Oskarshamn, Umeå och Uppsala ingår.